Samochody Ciężarowe (Tiry) na ul. Cichej, Malinowej i Tysiąclecia.

UWAGA !!!

Wysypane kruszywo na działce obok przejazdu kolejowego w ciągu ul. Cichej i wzmożony ruch samochodów ciężarowych na ul. Malinowej Cichej i Tysiąclecia.

Od Paru dni jest wzmożony ruch samochodów Ciężarowych (Tirów) na ul. Cichej, Malinowej i Tysiąclecia.  Sytuacja spowodowana jest kolejnym etapem modernizacji linii kolejowej. Jestem w ciągłym kontakcie z przedstawicielami Urzędu Gminy, którzy mają wiedzę o wszystkich realizowanych inwestycjach na terenie Golęczewa, również i o tej.

Wykonawca po zakończonych pracach, będzie zobowiązany do naprawienia nawierzchni. W tym celu jest codziennie przeze mnie tworzona dokumentacja fotograficzna, która posłuży do spisania protokołu uszkodzeń drogi, w celu jej naprawienia.

Bardzo proszę mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.

Jednocześnie informuje, że każdy z mieszkańców może również prowadzić swoją dokumentację uszkodzeń drogi a po jej zebraniu, wszelkie zdjęcia można przesyłać bezpośrednio do Pana Kacpra Tymka pracownika UG w Referacie Komunalnym na adres: [email protected] lub w razie konieczności można kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 61 8926 533

Katarzyna kachel
Sołtys Sołectwa Golęczewo