Monthly Archives: Listopad 2014

Link

    Po raz 20. spotykamy się na uroczystości z okazji

Narodowego Święta Niepodległości

11. listopada 2014 roku

                                       pod figurę NMP w Golęczewie

Przebieg uroczystości:

XXI Rajd Rowerowy:

830–  zbiórka przed szkołą w  Golęczewie (dzieci pod opieką dorosłych)

Trasa: Golęczewo, Chludowo, Zielątkowo, Wargowo, Ocieszyn – powrót

1030 – dla dzieci młodszych – festyn jesienny w budynku szkoły (zabawy i konkurencje sprawnościowe i nie tylko)

Ok.1130 otwarcie wiaty dla rowerów przy ul. Strażackiej w Golęczewie – Leader Suchy Las

1230 – Figura NMP w Golęczewie uroczysty apel z udziałem władz oraz mieszkańców Gminy Suchy Las Modlitwa za poległych, złożenie kwiatów

Po uroczystości dla wszystkich uczestników miła niespodzianka „pyszna grochówka”

Organizatorzy uroczystości: Szkoła w Golęczewie, Zespół Szkół w Chludowie, Rada Rodziców, Sołtys i Rada Sołecka Golęczewa oraz organizacje działające w Golęczewie: Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Golęczewian.