Monthly Archives: Listopad 2017

Zamiast bliżej jeszcze dalej…

Fakt I
Gmina Suchy Las na tablicy ogłoszeń w dniu 21 listopada 2017 r. unieważnia po raz drugi przedmiotowe postępowanie dotyczące „Budowy Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Golęczewie”.
Wszystkie oferty przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Fakt II
W dniu 23 listopada 2017 r. na XXXVIII Sesji Rady Gminy Suchy Las w wyniku głosowania Radnych wycofano z tegorocznego budżetu finansowanie skablowania linii średniego napięcia przebiegającej nad terenem ewentualnej inwestycji oświatowej w Golęczewie.

Fakt III
Na ostatniej tj. XXXVIII Sesji Rady Gminy Suchy Las pojawiły się również następujące głosy:
„że być może w przypadku inwestora prywatnego działka przeznaczona na usługi oświatowe nie będzie działką, która zainteresuje tego inwestora”.
Idąc dalej za tą wypowiedzią należy domniemywać, że musi być utworzone nowe studium, nowy plan zagospodarowania przestrzennego, o ile są jeszcze tereny w Golęczewie do tego rodzaju zagospodarowania.
Wójt Gminy Suchy Las złożył obietnicę o wprowadzeniu zadania i jego finansowania (tj. skablowanie linii średniego napięcia przebiegającej nad terenem przyszłej inwestycji oświatowej w Golęczewie. Tytuł tego zadania może być zmieniony.) do zadania budżetowego na 2018 rok.
Wójt złoży to zadanie w swoich autopoprawkach do projektu budżetu na przyszły rok.
Tego rodzaju zadania oczywiście wymagają przegłosowania przez Radę Gminy Suchy Las.

Reasumując:
Zamiast bliżej…

Od środy kolejne zamknięcia przejazdów

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD – Chodzież – Piła Główna” na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu numer ZDP.IR.4101.173/17.BK z dnia 24-08-2017 r. informuje o zamknięciu przejazdów kolejowych:

– w ciągu ul. Dworcowej w Golęczewie, gm. Suchy Las w km 13+916. linii kolejowej nr 354 w dniu 22 listopada 2017 r. w godz. od 7:00 do 22:00,

– w ciągu ul. Golęczewskiej w Chludowie, gm. Suchy Las w km 15+305. linii kolejowej nr 354 w dniu 23 listopada 2017 r. w godz. od 7:00 do 22:00,

– w ciągu ul. Dworcowej w Chludowie, gm. Suchy Las w km 16+722. linii kolejowej nr 354 w dniu 24 listopada 2017 r. w godz. od 7:00 do 22:00.

Zamknięcia związane są z ostateczną poprawą nawierzchni przejazdu w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kołowego.

 

 

Odbiór ul. Tysiąclecia w Golęczewie

W dniu 13 listopada 2017 r. dokonano odbioru technicznego ulicy Tysiąclecia.
Przy odbiorze uczestniczyli przedstawiciele zainteresowanych stron. Obecne były osoby reprezentujące głównego wykonawcę, Urząd Gminy Suchy Las oraz Sołtys Golęczewa.

W trakcie odbioru Sołtys naszej wsi zgłosił kilka uwag i wskazał między innymi:
– brak oznakowania poziomego,
– brak tablicy z nazwą miejscowości na granicy sołectwa,
– potrzebę rozwiązania problemu omijania przez kierowców wyniesionych przejść dla pieszych,
– konieczność dokończenia wjazdów do niektórych posesji.

Drobniejsze prace, według wykonawcy, zostaną zrealizowane na bieżąco.
Natomiast pozostałe zawarte w uwagach zostaną wykonane do końca listopada br.

Nowy wjazd do świetlicy

Ostatnim rzeczowym zadaniem, z funduszu lokalnego Golęczewa na bieżący rok, jest wykonanie utwardzenia kostką brukową podjazdu do naszej świetlicy.

Mamy nadzieję, że założenia dotyczącego samego wjazdu oraz jego realizacja, zostaną rozwiązane z korzyścią dla wszystkich użytkowników.

 

Sprzątanie wokół figury MB

W sobotę 4 listopada, przy pięknej słonecznej pogodzie, odbyło się wspólne sprzątanie przy Figurze MB oraz terenu w najbliższym jej otoczeniu.
Jak co roku porządkujemy i przygotowujemy to miejsce do patriotycznego spotkania z okazji Święta Niepodległości 11 listopada.

Drugie sprzątanie odbędzie się 10 listopada o godzinie 15.00.

Za czynny udział w uporządkowaniu miejsca naszego wspólnego świętowania, wszystkim uczestnikom – serdeczne podziękowania.

 

Unieważnienie przetargu na budowę szkoły w Golęczewie

W dniu 24 października 2017 r. Gmina Suchy Las unieważniła postępowanie przetargowe na budowę Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Golęczewie.

Powodem unieważnienia postępowania była zbyt wysoka cena za wykonanie prac budowlanych.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 31 października 2017 r. Gmina Suchy Las ogłosiła drugi przetarg na budowę Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Golęczewie.