Monthly Archives: Listopad 2017

III Pielgrzymka Sołtysów Powiatu Poznańskiego

W Kolegiacie Kórnickiej w dniu 4 listopada 2017 r. o godzinie 18.00 rozpoczęła się III Pielgrzymka Sołtysów Powiatu Poznańskiego. Uroczystą mszę odprawił Prymas Senior Henryk Muszyński. Gminę Suchy Las reprezentował Pan w-ce Wójt Marcin Buliński.

Gmina Suchy Las stała się również współfundatorem sztandaru Sołtysów Powiatu Poznańskiego. Uroczystym akcentem, potwierdzającym ten fakt, było przybicie przez Pana Marcina Bulińskiego “ćwieka” lub, jak kto woli, gwoździa na drzewcu sztandaru.

Po zakończeniu części liturgicznej i przemarszu z udziałem orkiestry do kompleksu sportowego „Oaza”, odbyła się dalsza część uroczystości.

Nasze jednostki pomocnicze reprezentowali:
Pani Halina Gramsch – Sołectwo Chludowo,
Pani Regina Roszczyk – Sołectwo Zielątkowo
oraz Przemysław Majkowski – Sołectwo Golęczewo.

W trakcie trwania uroczystości nazwa Suchy Las była słyszana wielokrotnie, dzięki wyróżnionym sołtysom z terenu naszej gminy. Wyróżnienie odebrał osobiście długoletni sołtys wsi Zielątkowo – Pan Czesław Matelski. W imieniu nieobecnych sołtysów naszej gminy, wyróżnienia za długoletnie sprawowanie tej zaszczytnej funkcji dla Panów Krzysztofa Pilasa, Ryszarda Janasika i Andrzeja Stańko, odebrał Pan w-ce wójt Marcin Buliński.

Zamknięcia przejazdów w listopadzie

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD – Chodzież – Piła Główna” na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu numer ZDP.IR.4101.173/17.BK z dnia 24-08-2017 r. informuje o zamknięciu następujących przejazdów kolejowych:

– w ciągu ul. Dworcowej w Golęczewie gm. Suchy Las w km 13+916 linii kolejowej nr 354 w dniu 7 listopada 2017 r. w godz. od 8:00 do 20:00,

– w ciągu ul. Dworcowej w Chludowie gm. Suchy Las w km 16+722 linii kolejowej nr 354 w dniu 9 listopada 2017 r. w godz. od 8:00 do 20:00.

Zamknięcia związane są z oczyszczaniem podtorza na w/w przejazdach.
Informujemy, że powyższe dni/godziny mają charakter orientacyjny, a czas zamknięcia może być krótszy.