Monthly Archives: Grudzień 2017

99 Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Tekst przysięgi dla Wojsk Wielkopolskich:
W obliczu Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego ślubuję,
że Polsce, ojczyźnie mojej i sprawie całego narodu polskiego zawsze i wszędzie służyć będę,
że kraju ojczystego i dobra narodowego do ostatniej kropli krwi bronić będę,
że komisariatowi naczelnej rady ludowej w Poznaniu i dowódcom i przełożonym swoim,
mianowanym przez tenże komisariat, zawsze i wszędzie posłusznym będę,
że w ogóle tak się zachowam będę, jak to przystoi na mężnego i prawego żołnierza Polaka,
że po zjednoczeniu Polski złożę przysięgę żołnierską, ustanowioną przez Polską zwierzchność państwową.
Golęczewianie mieli również swój udział w Powstaniu Wielkopolskim, o którym należy pamiętać i przypominać. Symboliczne wywieszenie flagi powstańczej oraz kokardy w barwach narodowych przypiętych do kamieni upamiętniających historię Golęczewa, wywieszenie flag narodowych przez mieszkańców, wszystko to dało wyraz naszej pamięci o bohaterach, mieszkańcach naszej wsi.
Warto zatem przypomnieć nazwiska Powstańców Wielkopolskich z Golęczewa:
– Wincenty Fijak
– Michał Goch
– Kazimierz Gramza
– Walenty Grześkowiak
– Wojciech Heppner
– Józef Konarczyk
– Walenty Konarczyk
– Zygmunt Kostański
– Walenty Kubiak
– Kazimierz Macioszek
– Bolesław Rewoliński
– Józef Szynalski
– Jan Tomaszewski

– Wojciech Wojtkowiak

Imiona oraz nazwiska Powstańców Wielkopolskich z Golęczewa przytoczono na podstawie książki Pana Ryszarda Chruszczewskiego „Mieszkańcy Gminy Suchy Las i okolic w Powstaniu Wielkopolskim”. Tekst przysięgi zaczerpnięto również z tego samego źródła.

 

Świąteczne życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Mieszkańcom Golęczewa
przeżywania dni radosnych, spokojnych, pozbawionych trosk i niepokojów.
Świętowania w gronie najbliższych osób,
a w Nowym 2018 roku spełnienia oczekiwań i pragnień,
zdrowia i wszelkiej pomyślności
życzy Sołtys P. Majkowski

BUDŻET 2018 – podsumowanie

W poniedziałek 18 grudnia 2017 r. Radni Gminy Suchy Las zadecydowali o kształcie przyszłorocznego budżetu Gminy Suchy Las.
Propozycje budżetowe mieszkańców Golęczewa, zgłaszane na zebraniu wiejskim, niestety nie znalazły zrozumienia wśród części Radnych, mimo pozytywnej opinii Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego.
Tym samym nie znalazły się w budżecie Gminy Suchy Las na rok 2018.

Jedynym pozytywnym akcentem była zmiana zadania budżetowego dotyczącego budynku garażowego na potrzeby społeczności lokalnej – w systemie kontenerowym.
Zostało ono zaakceptowane w brzmieniu „wykonanie projektu budynku magazynowo-garażowego”.

Swoim trybem będą kontynuowane prace związane z kanalizacją wsi Golęczewo, chociaż i na tym polu będą niestety opóźnienia.

Opóźnienia dotyczą również modernizacji stacji kolejowej w Golęczewie.
Wykonawca wyłoniony w przetargu na ww. prace, nie podpisał umowy na wykonawstwo, przez co procedura musi być rozpoczęta od nowa.

Kolejnemu opóźnieniu ulega budowa zespołu przedszkolno-szkolnego.
W praktyce wygląda to w ten sposób, że całość zadania podzielono na etapy. Pierwszym z nich jest budowa przedszkola, dla którego zagwarantowano kwotę – 2 mln zł w roku 2018.
Zmiana zadania, nowy projekt, być może nowe pozwolenia na budowę, skablowanie odcinka linii średniego napięcia, to wszystko wymaga przesunięcia w czasie.

W związku z tym rodzi się pytanie:
Co ze starym budynkiem szkoły?
Jak na razie będzie nadal służył, jak przez minione dziesięciolecia, jako placówka oświatowa dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej.

Informacja dla zainteresowanych mieszkańców Golęczewa, którzy są właścicielami zabytkowych nieruchomości i spełniających wszystkie formalne wymagania, a pragnących skorzystać z dofinansowania Gminy w zakresie dotacji na ratowanie zabytków, kwota ogólna dotacji wynosić będzie w roku 2018 – 300 tysięcy złotych.

BUDŻET 2018

Projekt budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018 został opracowany.

Dnia 18 grudnia 2017 r. na XL Sesji Rady Gminy Suchy Las Radni zadecydują o przyjęciu budżetu na rok 2018 lub o jego odrzuceniu.
Wnioski składane do budżetu Gminy Suchy Las przez mieszkańców Golęczewa, zatwierdzone na zebraniu wiejskim, nie znalazły swojego odzwierciedlenia w pierwszej fazie projektowanego budżetu.
Na sześć propozycji budżetowych, zaplanowanych na przyszły rok, niestety żadna nie znalazła się w projektowanym budżecie Gminy Suchy Las.
Na posiedzeniu Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska dotyczącej m.in. składania wniosków do budżetu Gminy Suchy Las na 2018 rok, poprzez Komisje Stałe, Sołtys wsi Golęczewo ponownie wskazał propozycje budżetowe uchwalone na zebraniu wiejskim.
Po wysłuchaniu argumentów Sołtysa zostały one przyjęte i jednogłośnie przegłosowane.
Z kolei na posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Sołtys wskazał również konieczność wprowadzenia tych zadań do budżetu Gminy. Po oszacowaniu kosztowym tych zadań zostały one również przyjęte przez Komisję K F-B i RG.
W materiałach przekazanych na XL Sesję Rady Gminy Suchy Las stanowisko Wójta wobec wniosków Komisji Stałych, dotyczących Golęczewa, zostały przekazane jako negatywne.
Ostatecznym wynikiem przesądzającym o kształcie budżetu Gminy Suchy Las na 2018 rok będzie głosowanie Radnych Rady Gminy Suchy Las na Sesji budżetowej 18 grudnia 2017 r.
Na spotkaniu z Wójtem w dniu 8 grudnia 2017 r. Sołtys Golęczewa ponowił prośbę o zmianę zadania budżetowego:
„Golęczewo – budynek garażowy na potrzeby społeczności lokalnej – w systemie kontenerowym”;
na zadanie, które zostało przyjęte przez mieszkańców na zebraniu wiejskim w następującym brzmieniu:
„Wykonanie projektu dla budynku magazynowo-garażowego na potrzeby społeczności wiejskiej”.
Wójt obiecał wprowadzenie tego zadania w swoich autopoprawkach, tak by na Sesji Budżetowej mogło ono być poddane głosowaniu.

Miejmy nadzieję, że w budżecie Gminy na 2018 rok znajdą się środki na realizację zadań postulowanych przez mieszkańców Golęczewa.