Monthly Archives: Styczeń 2018

Jasełka – Golęczewo

Tradycją już jest, że co roku w Golęczewie grane są Jasełka, przedstawiane przez najmłodszych mieszkańców naszej wsi.

Dzięki Kierownictwu Szkoły, Wychowawcom, Rodzicom oraz osobom o „otwartych sercu” i chęci pomagania w świetlicy wiejskiej w Golęczewie nasi milusińscy zaprezentowali popularne Jasełka. S amo wejście do świetlicy wprowadzało przybyłych w atmosferę niedawno przeżytych Świąt Bożego Narodzenia. Samo przedstawienie odbywało się w sali wypełnionej po brzegi publicznością. Piękna sceneria, oświetlenie, choreografia oraz prowadzenie z roku na rok jest na coraz wyższym poziomie.

Dzięki nagłośnieniu śpiew, muzyka oraz słowa dzieci były słyszalne w każdym zakamarku naszej świetlicy. Na zakończenie przedstawienia dzieci raz jeszcze podziękowały swoim Babciom i Dziadkom przedstawiając im muzyczną niespodziankę.

Należy przypomnieć, że parę dni wcześniej nasze kochane wnuczęta zaprezentowały się z okazji Dnia Babci i Dziadka. Reasumując, nasi najmłodsi zaprezentowali się w sposób szczególny, dając nam dorosłym powody do dumy, wzruszeń i radości.

Raz jeszcze składamy organizatorom oraz wszystkim zaangażowanym w te wydarzenia serdeczne podziękowania za ich trud, poświęcenie i bezinteresowność.

Fragmenty przedstawienia uwidocznione na zdjęciach dzięki uprzejmości Pani Ilony Ciok.

Oświata w Golęczewie – ciąg dalszy

W ubiegły piątek dnia 19 stycznia 2018 roku Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera, Radna Urszula Ćwiertnia, Sołtys wsi, członkowie Rady Sołeckiej, przedstawiciele stowarzyszeń oraz organizacji działających na terenie naszej wsi wzięli udział w spotkaniu mającym na celu omówienie sytuacji oświatowej w Golęczewie w świetle zapisów budżetowych Gminy Suchy Las na 2018 rok.