Monthly Archives: Wrzesień 2018

ZEBRANIE WIEJSKIE

We wtorek 11 września 2018 r. o godz.18.00 w naszej świetlicy odbędzie się zebranie wiejskie, na które mam przyjemność zaprosić wszystkich mieszkańców Golęczewa.
Zebranie odbędzie się z udziałem Wójta Gminy Suchy Las.
Porządek zebrania jest następujący:
1. Przywitanie zebranych.
2. Ustalenie porządku zebrania.
3. Podjęcie uchwał dotyczących zgłoszenia propozycji zadań lokalnych na rok 2019 do Programu Pobudzania Aktywności Obywatelskiej.
4. Podjęcie uchwał dotyczących zgłoszenia propozycji zadań do budżetu Gminy Suchy Las na 2019 rok.
5. Informacje Wójta dotyczące realizacji inwestycji i ich przebiegu we wsi Golęczewo.
6. Wolne głosy i wnioski.