Monthly Archives: Październik 2018

SPOTKANIE

UWAGA!

Mieszkańcy następujących ulic w Golęczewie:
Boczna, Lipowa, Polna, Kwiatowa, Czereśniowa
we wtorek 6 listopada 2018 r.
o godzinie 17.00
w świetlicy wiejskiej odbędzie się spotkanie techniczno-informacyjne dotyczące
planowanych prac wodno-kanalizacyjnych oraz drogowych.
Dostępne będą informacje o wykonawcy, nadzorze, harmonogramie robót itp.
Rozdawane będą również wnioski dotyczące przyłączeń.

Informacja dla mieszkańców ulicy Dworcowej!

SZANOWNI PAŃSTWO
MIESZKAŃCY ULICY DWORCOWEJ
W GOLĘCZEWIE

Informujemy, że sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej
w Golęczewie (
na odcinku od ulicy Tysiąclecia do ulicy gminnej 1) została odebrana i przekazana do eksploatacji spółce AQUANET SA.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZRZUTU ŚCIEKÓW
DO WYBUDOWANEJ
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ!!!

Właściciele posesji, którzy podpisali i odesłali umowy ze spółką AQUANET SA mogą przystąpić do wykonania instalacji wewnętrznej i wpięcia swoich instalacji do wybudowanych w ramach Inwestycji studzienek rewizyjnych na posesjach.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami w umowach ze spółką AQUANET SA właściciel posesji jest zobowiązany powiadomić pisemnie spółkę AQUANET SA o przyłączeniu instalacji wewnętrznej na nieruchomości oraz przekazać aktualny stan licznika wodomierzowego na dzień zrzutu ścieków.

ZEBRANIE WIEJSKIE (NADZWYCZAJNE)

W środę 17 października 2018 r. o godz. 18.00
na prośbę Wójta Gminy Suchy Las zwołuję nadzwyczajne zebranie wiejskie,
na które mam przyjemność zaprosić mieszkańców Golęczewa.

Celem zebrania jest podjęcie uchwały nadania nazwy drodze technicznej biegnącej w swojej części na terenie sołectwa Golęczewo.

Miejsce zebrania świetlica wiejska.

Porządek zebrania:
1. Powitanie zebranych.
2. Ustalenie porządku zebrania.
3. Podjęcie uchwały w celu nadania nazwy ulicy Gottlieba Daimlera.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zamknięcie zebrania.

Przemysław Majkowski