Monthly Archives: Grudzień 2018

SPOTKANIE INFORMACYJNE droga ekspresowa S11 odc. Oborniki-Poznań wraz z obwodnicą Obornik

Dnia 9 stycznia 2019 r. o godz. 16:00 odbędzie się zebranie informacyjne dotyczące opracowania projektowego dla drogi ekspresowej S11 na odcinku Oborniki-Poznań – wraz z obwodnicą Obornik, organizowane przez GDDKiA Oddział w Poznaniu i wykonawcę dokumentacji projektowej – firmę AECOM Polska SP. z o.o.
Celem spotkania informacyjnego jest:
• zapoznanie społeczności lokalnej z zaprojektowanymi wariantami przebiegu drogi S11 wraz z obsługą komunikacyjną terenu przyległego,
• możliwość wyrażenia swojej opinii na temat preferencji dotyczących przebiegu drogi,
• zgłoszenie uwag i wniosków przez społeczeństwo.
Z poważaniem
Adrian Karwat
Gminna Pracownia Urbanistyczna

Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnej atmosferze,
refleksji nad minionym czasem, wiele radości przy wigilijnym stole,
a w nadchodzącym 2019 roku wszelkiej pomyślności,
spełnienia swoich zamierzeń i pragnień
mieszkańcom Golęczewa, ich rodzinom i znajomym

życzy Sołtys wraz z Radą Sołecką
wsi Golęczewo

Golęczewo, Wigilia 2018