Monthly Archives: Kwiecień 2019

Odnowione Ławki przy pomniku Figury Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w Golęczewie

Odnowione ławki wróciły na swoje miejsce !!

Od jakiegoś czasu, mieszkańcy Golęczewa ale przede wszystkim opiekunowie naszego pomnika Figury Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, znajdującego się w miejscu pamięci narodowej, tj. przy ul. Dworcowej, zgłaszali, że niezbędne jest odnowienie ławek.  Pan Jerzy Fabiś przy współpracy z rodziną, która chce pozostać anonimowa, odremontowali przedmiotowe ławki i wczoraj wcześnie rano wróciły one na swoje miejsce.

“Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” – Jan Paweł II

Dziękuje za realizację tego projektu w imieniu swoim, Rady Sołeckiej, Radnego z Golęczewa i mieszkańców.

Katarzyna kachel
Sołtys Sołectwa Golęczewo

 

 

UWAGA!!! Zamknięcie przejazdu kolejowego przy ul. Cichej-Spokojnej, Czereśniowej i Dworcowej w Golęczewie

Uwaga !!!

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD- Chodzież-Piła Główna” na podstawie zatwierdzonego projektu tym-czasowej organizacji ruchu numer DP.IR.4101.171/17.BK z dnia 24-08-2017. informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego:

 1. przy ul. Cicha/Spokojna w Golęczewie gm.Suchy Las w km 14+558. linii kolejowej nr 354 w dniach 03.05.2019 r. do dnia 04.05.2019 r.;
 2. przy ul. Czereśniowej w Golęczewie gm.Suchy Las w km 12+844. linii kolejowej nr 354 w dniach 01.05.2019 r. do dnia 02.05.2019 r.;
 3. przy ul. Dworcowej w Golęczewie gm.Suchy Las w km 13+916. linii kolejowej nr 354 w dniach 02.05.2019 r. do dnia 03.05.2019 r.

Wykonawca przed zamknięciem przejazdu umieści przy przejeździe tablice informujące o terminie zamknięcia. Informujemy, że powyższe dni mają charakter orientacyjny, a czas zamknięcia może być krótszy.

Link do pisma z informacją o zamknięciu przejazdów poniżej.

Zamkniecie przejazdów kolejowych przy ul. Cichej-Spokojnej, Czereśniowej i Dworcowej w Golęczewie

UWAGA!!! Zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Golęczewskiej w Chludowie

Uwaga !!!

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD- Chodzież-Piła Główna” na podstawie zatwierdzonego projektu tym-czasowej organizacji ruchu numer ZDP.IR.4101.172/17.BK z dnia 24-08-2017. informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego w ciągu ul. Golęczewskiej w m.Chludowo, gm Suchy Las w km 15+305. linii kolejowej nr 354 w dniach od 27-04.2019 r. do dnia 28-04-2019 r.

Wykonawca przed zamknięciem przejazdu umieści przy przejeździe tablice informujące o terminie zamknięcia. Informujemy, że powyższe dni mają charakter orientacyjny, a czas zamknięcia może być krótszy.

Link do pisma z informacją o zamknięciu przejazdu poniżej.

Zamkniecie przejazdu kolejowego przy ul. Golęczewskiej w Chludowie

UWAGA!!! Zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Cicha/Spokojna w Golęczewie

Uwaga !!!

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD- Chodzież-Piła Główna” na podstawie zatwierdzonego projektu tym-czasowej organizacji ruchu numer DP.IR.4101.171/17.BK z dnia 24-08-2017. informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego przy ul. Cicha/Spokojna w Golęczewie
gm.Suchy Las w km 14+558. linii kolejowej nr 354 w dniach 26-04-2019 r. do dnia 28.04.2019 r.

Wykonawca przed zamknięciem przejazdu umieści przy przejeździe tablice informujące o terminie zamknięcia. Informujemy, że powyższe dni mają charakter orientacyjny, a czas zamknięcia może być krótszy.

Link do pisma z informacją o zamknięciu przejazdu poniżej.

Zamkniecie przejazdu kolejowego ul. Cicha/Spokojna w Golęczewie

UWAGA!!! Zamknięcie przejazdu kolejowego przy ul. Dworcowej w Golęczewie

Uwaga !!!

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD- Chodzież-Piła Główna” na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu numer ZDP.IR.4101.173/17.BK z dnia 24-08-2017. informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego w ciągu ul. Dworcowej w Golęczewie gm Suchy Las w km 13+916. linii kolejowej nr 354 w dniach od 26-04-2019 do dnia 27.04.2019 r.

Informujemy, że powyższe dni mają charakter orientacyjny, a czas zamknięcia może być krótszy. Wykonawca przed zamknięciem przejazdu umieści przy przejeździe tablice informujące o terminie zamknięcia.

Link do pisma z informacją o zamknięciu przejazdu poniżej.

Zamkniecie przejazdu kolejowego przy ul. Dworcowej w Golęczewie

 

 

Informacja w Gablocie przy ul. Dworcowej i na drzwiach w świetlicy w Golęczewie.

Szanowni Mieszkańcy Golęczewa.

W tym tygodniu w gablocie przy ul. Dworcowej i na drzwiach świetlicy wiejskiej, również przy
ul. Dworcowej w Golęczewie zostaną umieszczone informacje dotyczące naszego Sołectwa.

Zapraszam do zapoznania się z informacjami, które zostaną umieszczone w wyżej wymienionych miejscach. Kartka z informacjami będzie również zawierała kod QR, który odsyła na stronę internetową Sołectwa.

Życzenia Wielkanocne

Szanowni mieszkańcy Golęczewa,

na święta Zmartwychwstania Chrystusa Pana życzymy wam oraz waszym rodzinom, krewnym, przyjaciołom i gościom obchodzącym Święta Wielkanocne w naszej wsi najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych, zdrowia, radości, wytrwałości w codziennym zmaganiu się z przeciwnościami, poczucia siły, pokoju oraz nieustającej wiary i nadziei. Najmłodszym życzymy owocnego poszukiwania drobnych upominków od zajączka – niech przyniosą wam radość i uśmiech na twarzach. 

Życzy:
Sołtys Sołectwa Golęczewa wraz z Radą Sołecką

 

Tablica z Regulaminem przy Stawie przy ul. Tysiąclecia

Szanowni mieszkańcy,

Na terenie stawu przy ul. Tysiąclecia został postawiony znak z Regulaminem Terenu Rekreacyjnego.

Poniżej treść niniejszego regulaminu, który jest zał. Nr 1 – Zarządzenia Nr 106/2011 – Wójta Gminy Suchy Las z dnia 15 września 2011 r. 

“REGULAMIN TERENU REKREACYJNEGO

 1. Teren Rekreacyjny jest obiektem Gminy Suchy Las.
 2. Teren Rekreacyjny pełni funkcje rekreacyjno – wypoczynkową.
 3. Dzieci do lat 7 powinny przebywać na terenie pod opieką osób dorosłych.
 4. Na terenie rekreacyjnym zabrania się;
 • wykopywania i wycinania drzew i krzewów,
 • niszczenia ławek, koszy oraz innych elementów malej architektury,
 • jazdy i parkowania pojazdów mechanicznych (wyjątek: służby komunalne, Straż Gminna, pojazdy uprzywilejowane),
 • palenia ognisk lub korzystania z grilla,
 • przebywania osób pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,
 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
 • zaśmiecania terenu,
 1. Osoby wprowadzające zwierzęta na teren rekreacyjny mają obowiązek natychmiastowego sprzątnięcia ich odchodów.
 2. Po wszystkich alejkach spacerowych można się poruszać pieszo bądź pojazdami napędzanymi siłą ludzkich mięśni.
 3. Osoby niszczące ławki, kosze czy inne elementy małej architektury ponoszą odpowiedzialność materialną. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 4. Osoba znajdująca się na terenie rekreacyjnym zobowiązana jest stosować się do niniejszego regulaminu.
 5. Osoby nie stosujące się do powyższych zakazów będą podlegały odpowiedzialności z art. 51, 54, 77, 144 i 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. 2018.618 z późn. zm.) oraz 43 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016.487 z późn. zm.).
 6. Uszkodzenia należy zgłaszać zarządcy terenu lub do Urzędu Gminy Suchy Las
 7. Telefony alarmowe:
 • Policja – Komisariat w Suchym Lesie – tel. 61 8413-010, 0698-084-696 patrol
 • Straż Gminna w Suchym Lesie – tel. 61 8125-181, 0606-310-419 patrol
 • Straż Pożarna – 998
 • Pogotowie ratunkowe – 999 

MIŁEGO WYPOCZYNKU !
Wójt Gminy Suchy Las”

Nawiązując do powyższego regulaminu PROSZĘ w imieniu swoim i Rady Sołeckiej oraz mieszkańców aby nie parkować pojazdów mechanicznych, między innymi samochodów i jednośladów na terenie stawu. Zakaz parkowania dotyczy również wjazdu na teren stawu. 

Na wjeździe terenu rekreacyjnego planujemy nawiezienie ziemi i zasianie trawy a przepompownie obsadzeniem zieleni. 

Pozdrawiam,

Katarzyna Kachel
Sołtys Sołectwa Golęczewo

 

 

Zamknięcie przejazdu kolejowego przy ul. Czereśniowej

UWAGA !!!

ZMIANA TERMINU ZAMKNIĘCIA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO PRZY UL. CZEREŚNIOWEJ (przejazd na tyłach Mercedesa)

Informuje o zmianie terminu zamknięcia przejazdu kolejowego przy ul. Czereśniowej w Golęczewie.

Zamknięcie przejazdu kolejowego na granicy Złotkowo/Golęczewo (ul. Czereśniowa) gm. Suchy Las w km 12+844. linii kolejowej nr 354 (przejazd na tyłach Mercedesa) w dniach
od 24.04.2019 r. do 26.04.2019 r. 

Zamknięcie przejazdu związane jest z wymianą nawierzchni torowej, powyższe dni mają charakter orientacyjny, a czas zamknięcia może być krótszy.

Link do pisma z informacją o zamknięciu przejazdu poniżej.
Zmiana terminu zamknięcia przejazdu przy ul. Czereśniowej w Golęczewie