Monthly Archives: Czerwiec 2019

Zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Tysiąclecia

Firma PORR S.A. informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego w ciągu ul. Tysiąclecia w Golęczewie w dniach 11.06.2019-18.06.2019 r. Wykonawca przed zamknięciem przejazdu umieści przy przejeździe tablice informujące o terminie zamknięcia. Powyższe daty mają charakter orientacyjny, a czas zamknięcia może być krótszy.

Akcja – Reakcja!!! Zbiórka guzików.

Kochani mieszkańcy potrzebujemy waszej pomocy!!!

Jako Sołectwo bierzemy udział w projekcie i potrzebujemy około 2 500 tysiąca płaskich plastikowych guzików o średnicy do 2 cm, koloru:

– białego, około 1000 szt.,
– czerwonego (kolor flagowy), około 1000 szt.,
– czarnego, około 500 szt.

 

Guziki można zanosić do Sklepu przy ul. Dworcowej lub do sekretariaty szkoły w Golęczewie.

Nie muszą być nowiutkie, wystarczy poszperać trochę w domu a na pewno się jakieś znajdą.

Zbiórka trwa do 10 czerwca 2019 (poniedziałek) !!! więc jest mało czasu.

Wierzymy, że uda nam się osiągnąć ten CEL. !!

 

Karta Dużej Rodziny!!!

Warto wiedzieć !!!

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

W przypadku Karty dużej Rodziny rozróżniamy trzy warianty, tj.:
•Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny;
•Wielkopolską Kartę Dużej Rodziny;
•Samorządową (Gminną) Kartę Dużej Rodziny.

Posiadacze tych trzech kart mogą z nich korzystać jednocześnie.

W Urzędzie Gminy SL, w zakresie Karty Dużej Rodziny udziela wszelkich informacji:
Pani Izabela Julkowska
pok. nr 9
tel. 61 892 65 01
email [email protected]

Informacji o Karcie dużej Rodziny znajdziecie państwo na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-kdr

Dotacja Starostwa Powiatowego na wymianę kotłów węglowych

Starostwo powiatowe przypomina o zbieraniu (do 10.06.2019 – pon) wniosków o dotację na wymianę kotłów węglowych na:
a) kocioł gazowy,
b) kocioł olejowy,
c) ogrzewanie elektryczne,
d) pompę ciepła,
e) w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci gazowej – wymianę na kocioł węglowy min. 5 klasy.

II. Koszty kwalifikowane:
1. Demontaż kotła,
2. Zakup i montaż nowego
3. Modernizacja odprowadzania spalin,
4. Koszty przyłączenia do sieci.

III. Dotacja do 80% kosztów, nie więcej niż 7 tys. zł netto na lokal.

IV. Zmiany w 2019 roku:
1. Koszty kwalifikowane mogą być ponoszone po podpisaniu umowy dotacji z powiatem,
2. Całkowita likwidacja kotła węglowego (będzie kontrola starostwa),
3. Termin złożenia formularza rozliczenia inwestycji do 31.10.2019. Późniejszych dokumentów i kosztów się nie przyjmuje.

 

Inwestycje w Golęczewie – Harmonogram !!!

Zgodnie z ustaleniami z zebrania Wiejskiego, poniżej przedstawiam informacje dotyczące harmonogramu przeprowadzania inwestycji w Golęczewie, najważniejszych informacji oraz kontakt do przedstawicieli Gminy Suchy Las i wykonawców.

Dodatkowe informacje:

1. Kontynuacja prac ciągu pieszo-rowerowego i odtworzenie nawierzchni w ul. Dworcowej (na odcinku od torów kolejowych do DK11) nastąpi po zakończeniu prac związanych z budową kanału sanitarnego (przewidywany termin – od sierpnia 2019. Prace potrwają na pewno do końca roku 2019.).
2. Rejon Golęczewo Północ – planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego – IV kwartał 2019 roku.
3. Dzisiaj zgłosiłam ponowną prośbę do UG o interwencje w sprawie usunięcia piasku z chodnika przy ul. Dworcowej.
4. Wszelkie szkody wyrządzone przez wykonawców podczas wykonywanych prac należy zgłaszać do UG, najlepiej pocztą elektroniczną na poniższe adresy email.

Osoby do kontaktu w Urzędzie Gminy Suchy Las:
p. Aurelia Szczęsna – Kierownik Referatu Budowlano-Inwestycyjnego, tel. (61) 8926-441; [email protected]
p. Anna Stachowiak – Podinspektor w Referacie Budowlano-Inwestycyjnym, tel. (61) 8926-285; [email protected]

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY!!!

Pani Joanna Nowak Sekretarz Gminy Suchy Las Informuję, że na stronie bip.suchylas.pl został umieszczony Raport o stanie gminy Suchy Las. Podsumowanie roku 2018.
Raport ten będzie rozpatrywany przez Radę Gminy Suchy Las podczas sesji w dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 16.30.
Zgodnie z zapisami art. 28 aa ust. 6, 7, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w debacie nad raportem mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy.

Aby zabrać głos podczas sesji Rady Gminy w debacie nad raportem, należy złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 12 czerwca br. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Suchy Las przy ul. Szkolnej 13 w pok. 120.