Monthly Archives: Lipiec 2019

Uczniowie podstawówek pojadą komunikacją za darmo!

Od 1. sierpnia br. uczniowie szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy będą mogli bezpłatnie podróżować transportem publicznym organizowanym przez ZTM Poznań w strefie A, B i C. Taki uczeń powinien mieć przy sobie legitymacje szkolną lub kartę PEKA z zapisanym uprawnieniem. Można też zwrócić zakupiony już bilet, ale tylko w okresie jego ważności.

Więcej na: http://www.suchylas.pl/pl/wa%C5%BCne/item/5448-uczniowie-podstawowek-pojada-komunikacja-za-darmo

Ulica Malinowa została utwardzona

Ulica Malinowa na odcinku od ul. Cichej to ul. Krętej otrzymała nową nawierzchnię. Mieszkańcy ulicy oraz korzystający z tej drogi zyskali możliwość przejazdu po płytach betonowych, co powinno zwiększyć komfort poruszania się w tym rejonie, zwłaszcza zimą.

W sierpniu i wrześniu odbędzie się inwentaryzacja azbestu

Do 30 września br. na terenie gminy zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Celem inwentaryzacji jest zebranie danych dotyczących m.in.:
1. Adresu (ulica i nr) nieruchomości, na której występują wyroby bądź odpady azbestowe,
2. Danych ewidencyjnych działki (nr działki, nr obrębu ewidencyjnego),
3. Rodzaju zabudowy (budynek mieszkalny, gospodarczy, przemysłowy, mieszkalno-gospodarczy, inny),

4. Ilości wyrobów w jednostkach właściwych dla danego wyrobu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o umożliwienie wykonania inwentaryzacji tych wyrobów oraz udzielenie niezbędnych w tym zakresie informacji.

Ponadto mieszkańcy posiadający na swoim terenie zdemontowane i składowane wyroby zawierające azbest proszeni są o zgłoszenie tego faktu do firmy AM Trans Progres Sp. z o.o. pod nr tel. 61 656-97-37 lub Starostwa Powiatowego w Poznaniu pod nr tel. 61 8410-750.

Więcej na : https://www.bip.powiat.poznan.pl/1588,azbest-inwentaryzacja

Powrót do aktywności zawodowej – warsztaty dla kobiet

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach organizowanych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy ulicy Szyperskiej 14 w Poznaniu. Zajęcia skierowane są do kobiet, które po przerwie w aktywności zawodowej zamierzają powrócić na rynek pracy.

Termin: 25 – 26 lipca 2019, godziny: 9:00 – 13:30.
Zapisy pod numerem telefonu: 61 846 38 52/54.

 

Przerwy w dostawie wody na ul. Lipowej i Jesionowej!!!

Szanowni Państwo,

informujemy, że w piątek 19 lipca od godziny 9:00 do 16:00 nastąpi wyłączenie wody w Golęczewie przy ul. Lipowej  (od Dworcowej do Akacjowej) i Jesionowej. 

(Godzina włączenia wody jest szacunkowa i może ulec zmianie)

AQUANET SA przeprasza za utrudnienia wynikające z przerwy w dostawie wody i uprzejmie prosi mieszkańców o przygotowanie zapasów wody, Przerwa w dostawie wody wynika z prac prowadzonych przez firmę T&TK tel.  502 400 434.

https://www.aquanet.pl/informacje,n175,6512

Obsługa pasażerów PKP jak przed remontem

Obsługa pasażerów na linii kolejowej w Golęczewie wróciła do stanu pierwotnego, tzn:
– w kierunku Obornik z peronu 1 przy tartaku,
– w kierunku Poznania z peronu 2 przy dworcu.
Została uruchomiona także samoczynna sygnalizacja przejazdowa na przejeździe na Dworcowej. Proszę jednak nadal uważać na przejazdach.