Monthly Archives: Styczeń 2020

Zmiana lokalizacji skrzynek pocztowych przy ul. Dworcowej

Parę dni temu otrzymałam prośbę z UG o zaopiniowanie przeniesienia skrzynek pocztowych z obecnej lokalizacji na nową, z uwagi na budowę chodnika w tym rejonie. Skrzynki przy ul. Dworcowej w obecnej lokalizacji nie mogą pozostać ze względu na ograniczoną szerokość pasa drogowego w tym miejscu, występujące różnice poziomów z działką sąsiednią oraz brak możliwego bezpiecznego zatrzymania się obok skrzynek samochodem.

W związku z powyższym UG zaproponował nowe miejsce zlokalizowane również przy ul. Dworcowej ale po drugiej stronie torów kolejowych, tj.  po lewej stronie przed torami kolejowymi jadąc w kierunku Poznania. Przed skrzynkami będzie wykonany zjazd do działki gminnej, położonej tuż przy torach kolejowych, który da możliwość wygodnego i bezpiecznego zatrzymania się i odebrania korespondencji.

Ponieważ argumenty przedstawione przez UG są racjonalne a zmiana lokalizacji skrzynek pocztowych  wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w tym rejonie,  wyraziłam pozytywną opinie w tym zakresie i zaakceptowałam nadchodzące zmiany.

Załączone schematy i zdjęcia wizualizują nową lokalizacje skrzynek pocztowych.

Inwestycje w Golęczewie, nowe lampy na ul. Agrestowej i Malinowej

W lipcu zeszłego roku pisałam, że zgodnie z Planem zamówień publicznych gminy Suchy Las na rok 2019 r. zatwierdzonym przez Wójta Gminy Suchy Las 17.01.2019 r. w Golęczewie planowana jest inwestycja budowy oświetlenia w ciągu ul. Malinowej i Agrestowej.
Plik z Planem na stronie http://www.bip.suchylas.pl/280/plan-zamowien-publicznych/

Zgodnie z powyższym na początku stycznia inwestycja budowy oświetlenia w ciągu ul.  Malinowej i Agrestowej dobiegła końca, inwestycja zakończyła się przed czasem, termin realizacji był do lutego 2020 r.

Na powyższych ulicach zostało zamontowanych 20 lamp ulicznych, które już działają. Jest teraz bezpiecznie i jasno.

Zabezpieczone fundusze dla Sołectwa Golęczewo w Budżecie Gminy i Funduszu Pobudzania Aktywności Obywatelskiej na rok 2020

Poniżej tabela z uwzględnieniem zadań lokalnych na rok 2020 oraz zabezpieczonych kwot w Budżecie Gminy na rok 2020. O poniższe wnioskowało zarówno nasze Sołectwo, Radny Golęczewa jak i Stowarzyszenia.

Lp.

Cel Wnioskujący Kwota/PLN

Pieniądze zabezpieczone w Budżecie Gminy i Sołectwa

1. Remont oraz doposażenie świetlicy Sołectwo, Radny

45 000,00

30 000,00 – budżet gminy
15 000,00 – budżet sołectwa
2. Remont Pomnika Pamięci Narodowej (figura MB) Sołectwo, Radny

40 000,00

30 000,00 – budżet gminy
10 000,00 – budżet sołectwa
3. Konkurs „Odnowa Wsi” Sołectwo

4 500,00

Zabezpieczenie środków w budżecie Gminy na potrzeby wzięcia udziału w konkursie
4. Zakup ławek piwnych, stołów i parasoli Sołectwo

3 000,00

Zabezpieczenie środków w budżecie Sołeckim na potrzeby wzięcia udziału w konkursie
5. Zakup zabawki – urządzenia sportowego na plac zabaw Sołectwo

3 285,01

Pozostała kwota z budżetu sołectwa z 2018 r. (uchwała mieszkańców w 2019 r.)
6. Zakup zabawki – urządzenia sportowego na plac zabaw Sołectwo

4 556,00

Budżet Sołectwa
7. Środki do dyspozycji Sołectwa Sołectwo

3 640,53

Pozostała kwota z budżetu sołectwa z 2019 r.
8. Utrzymanie terenów zielonych wraz z małą architekturą (koszenie cmentarza, zakup 2 koszy na śmieci, lokalizacja staw przy ul. Tysiąclecia) Sołectwo

4 300,00

Budżet Sołectwa
9. Integracja mieszkańców (Dzień Dziecka, Wianki, 11 listopada, dzień Seniora, kiermasz świąteczny itp.) Sołectwo

17 000,00

Budżet Sołectwa
10. „Inteligentne” światła na skrzyżowaniu ul.: Lipowej/Oświatowej Sołectwo, Radny

80 000,00

Budżet Gminy
11. Wykonanie oświetlenia w ul. Pszennej Sołectwo, Radny

20 000,00

Budżet Gminy
12. Projekt oświetlenia ul.: Stolarskiej, Krzywej, Lazurowej, cz. Jesionowej i Dworcowej na wys. nr. 18 Sołectwo, Radny

20 000,00

Budżet Gminy
13. Kanalizacja sanitarna, deszczowa, odtworzenie nawierzchni dróg, budowa chodników (Golęczewo/Zielątkowo) Gmina, Sołectwo,
Radny

9 250 000,00

Budżet Gminy
Z tej sumy płatność około 5 000 000,00 za wykonane prace w 2019 r.; do wykorzystania zostanie ok. 4 250 000,00
14. Finansowanie wszystkich jednostek OSP w gminie z: Chludowa, Golęczewa, Suchego Lasu i Zielątkowa Gmina, Radny

631 750,00

Budżet Gminy
15. Dofinansowanie „Wianków” KGW

6 000,00

Budżet Gminy
16. „Wianki” KGW

5 000,00

Budżet Gminy
17. Organizacja zawodów dla młodzieży (piłka nożna) GKS

30 000,00

Budżet Gminy
18. Zakup umundurowania (dzieci) OSP

2 500,00

Budżet Gminy
19. Wyjazdy rekreacyjno-sportowe dzieci i młodzieży OSP

5 500,00

Budżet Gminy
20. Współpraca ze strażakami z Nekoru (Czechy) OSP

10 000,00

Budżet Gminy
21. Przebudowa drogi powiatowej do Soboty Sołectwo, Radny Wniosek złożono do powiatu

 

22. Położenie nawierzchni i budowa infrastruktury skrzyżowania ul.: Dworcowa/Lipowa/Tysiąclecia Sołectwo, radny Wieloletni Plan Finansowy
23. Wstrzymanie sprzedaży działek 281 (9,10,11) przy ul. Oświatowej, obok dz. tzw. „ziemi szkolnej” Sołectwo, Radny Pozyskanie dodatkowych działek na cele oświatowe

Akcja Misie Ratownisie 29 styczeń 2020 remiza OSP w Golęczewie

Dzieciaki i Dorośli zróbcie przegląd szaf i przynieście jutro w godzinach od 17 do 18:30 do remizy strażackiej OSP w Golęczewie misie, których nie potrzebujecie.

Akcja „Misie Ratownisie” jest jednym z czterech programów prowadzonych przez Fundację Wsparcie 112. Celem akcji jest przekazanie pluszaków do jednostek Straży Pożarnych, zespołów Ratownictwa Medycznego i innych służb, aby były one wsparciem dla najmłodszych w ciężkich chwilach!

Pluszaki nie muszą być nowe.

Akcja misie Ratownisie

Obwieszczenie w sprawie polowania zbiorowego na drapieżniki i ptactwo łowne na terenie Chludowa, Golęczewa i Zielątkowa

Poniższy tekst dopisano 22.01.2020 g. 10:30

W nawiązaniu do Obwieszczenie poprosiłam przedstawiciela UG o przesłanie planu obwodu łowieckiego oraz informację o ewentualnych znakach umieszczanych na wskazanych obszarach w czasie polowań. W odpowiedzi otrzymałam poniższy plan obwodu, rozporządzenie i wzór tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym.

Pojemnik na używaną odzież w centrum Golęczewa

Już niedługo z centrum Golęczewa zniknie pojemnik na używaną odzież. Sprawę szpecącego kontenera zgłaszałam już w 2019 r. do UG. Wczoraj otrzymałam odpowiedź, że pojemnik nie należy do żadnej z firm działających na terenie naszej gminy, że sprawa pojemnika wraz z zalegającymi workami została zakwalifikowana, jako dzikie wysypisko śmieci i że zarówno pojemnik jak i worki zostaną już niedługo zabrane przez ZGK.