Monthly Archives: Luty 2020

Informacja w Gablocie przy ul. Dworcowej i na drzwiach w świetlicy w Golęczewie.

Szanowni Mieszkańcy Golęczewa.

W tym tygodniu w gablocie przy ul. Dworcowej i w gablocie świetlicy wiejskiej, również przy
ul. Dworcowej w Golęczewie zostaną umieszczone informacje dotyczące naszego Sołectwa, dane zostały zmodyfikowane o kontakt do Stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Sołectwa

Zapraszam do zapoznania się z informacjami, które zostaną umieszczone w wyżej wymienionych miejscach. Kartka z informacjami zawiera również kod QR, który odsyła na stronę internetową Sołectwa.

.

Podatek od Nieruchomości na rok 2020

Dzisiaj od godz.10 będę roznosić Decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2020, które zobowiązałam się dostarczyć Państwu do 29 lutego 2020 r. Decyzje zapakowane są w koperty.

Podstawowym sposobem doręczania decyzji jest jej doręczenie bezpośrednio do rąk adresata decyzji lub jego pełnomocnika. Adresat winien potwierdzić odbiór przesyłki poprzez złożenie własnoręcznie podpisu i podanie daty jej odbioru na otrzymanej z UG Liście, którą będę miała przy sobie. Taki sposób daje pewność, że decyzja została doręczona do rąk adresata.

W przypadku nieobecności adresata w domu decyzję mogę doręczyć za pokwitowaniem, najpierw dorosłemu domownikowi a gdy go nie ma, sąsiadowi ( pod warunkiem że te osoby podejmą się oddania pisma adresatowi). W przypadku wydania decyzji sąsiadowi, w widocznym miejscu pozostawię karteczkę u którego sąsiada decyzję pozostawiłam.

Walentynki 14 luty 2020 r.

Dzisiaj Walentynki. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne…, nasze Panie z KGW Golęczewo jak co roku obdarowały wszystkich mieszkańców serduszkami zawieszonymi na wszystkich posesjach w naszym sołectwie. W tym dniu również wszyscy podróżni mogą poczuć Walentynkowy nastrój. I tak można by było rozpoczynać każdy dzień.

Dziękujemy

Rozkład jazdy autobusów

Komisja Porządku Publicznego …. spotkała się 15.01.20 r., by ocenić funkcjonowanie nowego rozkładu jazdy gminnych autobusów. Radni oraz pp. wójt Marcin Buliński i Damian Torba z UG doszli do wniosków:

1. Obecny rozkład jazdy tworzyli przede wszystkim przedstawiciele Zakładu Transportu Miejskiego (ZTM) w Poznaniu, bo my należymy do gmin wokół Poznania i nasze autobusy wjeżdżając do miasta muszą swoje kursy uzgadniać z ZTM-em. Jak powiedział p. D. Torba kursy i trasy autobusów: “T o wynik szeregu rozmów z ZTM. Nie możemy zmieniać tras. Obecny stan, to wynik systematycznych obserwacji i propozycji organizatora transportu”.

2. W imieniu komisji złożyłem wniosek, by z 26 kursów autobusu linii 905 (Chludowo -Poznań – Chludowo) 13 jechało wg trasy linii 907 z wjazdem do Złotkowa, a pominięciem stacji w Złotnikach i Złotnik Wsi, a pozostałe 13 jechały tak, jak przewiduje wnioskodawca: trasą z wjazdem do Złotkowa oraz stacji Złotniki i do Złotnik Wsi. Brakujące niejako kursy do stacji i Złotnik Wsi miałaby uzupełnić linia 904 – 14 kursów. Wg tego wariantu złotniczanie mieliby nie 26 wjazdów do wsi, ale 27 (13 linii 905 i 14 linii 904). Powyższy wniosek zyskał akceptację radnych!

3. W ciągu 2-3 miesięcy wszyscy (mieszkańcy, radni, kierowcy, pracownicy gminnej komunikacji):
a) będziemy obserwowali rozkłady jazdy autobusów gminnych
b) zbierali informacje o autobusowych kursach i je gromadzili, i przesyłali na adres: [email protected]
c) po tym okresie (zebraniu informacji) zostaną dokonane korekty kursów linii autobusowych
d) już obecnie otrzymuję wiele informacji od licznych mieszkańców gminy, które przekazuję do UG

4. Cytuję moją wypowiedź podczas posiedzenia komisji PP…: “Od 15.12.2019 działa kolej metropolitalną. Trasa Rogoźno Wielkopolskie – Poznań Główny. Na tej trasie dołożono 3 kursy pociągów. Miały być stałe interwały przejazdów, np.: o godz. 05:01, 06:01, 07:01 itd., a tak nie jest. Jest duży rozziew czasowy kursów. Należy czerpać rozwiązania z innych krajów: stałe godziny od poniedziałku do soboty i inne godziny (mniej kursów, ok. 50%) w niedzielę, nie licząc pociągów dalekobieżnych. Skoro gmina została zaangażowana w program kolei metropolitalnej (wiemy, że rozmowy są trudne z PKP), to może powinna postawić warunki i PKP pewne nasze postulaty by zrozumiały. Kolej miała ułatwić dojazd w każdym względzie. Nasze, rady działania : Jak działać i organizować kursy autobusów lub busów, które pozwolą mieszkańcom dotrzeć do stacji kolei? Jak Rada Gminy może wpłynąć na rozkład jazdy?

***
Zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Golęczewa o wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji publicznej w naszej gminie i przesłanie ich na adres: [email protected]
dw.: [email protected] i [email protected]

Marian Bajer
Radny z Golęczewa