Monthly Archives: Luty 2020

ZAPROSZENIE!

Zapraszam: P. Radne, P. Radnych, P. Sołtyski, P. Sołtysów, P. Przewodniczące, P. Przewodniczących Rad Osiedli na spotkanie 11.03.2020 roku, o godz. 16.00 do sali w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie.

TEMAT: Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji gminnej.

Zaproszeni przedstawiciele urzędu:
P. wójt Marcin Buliński i P. Damian Torba.

ZAPROSZENIE KIERUJĘ RÓWNIEŻ DO ZAINTERESOWANYCH MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY.

Marian Bajer – przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych

XVI/2020 Sesja Rady Gminy Suchy Las 27 lutego 2020 r.

Dzisiaj odbyła się XVI/2020 na której zastępca Wójta Gminy Marcin Buliński przekazał między innymi poniższe informacje w sprawie prowadzonych inwestycji na terenie Gminy Suchy Las w tym w Sołectwie Golęczewo.

1.Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Czereśniowa, Polna, Boczna, Kwiatowa, Lipowa
Wykonawca robót: WUPRiNŻ
Termin wykonania: aneks terminowy czerwiec 2020 r.

W zakresie kanalizacji sanitarnej trwają rozruchy przepompowni, przeglądy sieci, procedury odbiorowe, kompletowanie dokumentacji.
Przewidywany termin oddania do użytkowania – marzec 2020.
Kontynuowane są prace drogowe – umocnienia dróg gruntowych po budowie kanalizacji.

Ulica lipowa – na okres zimowy wykonano warstwę umocnienia z tłucznia, roboty drogowe zostaną wznowione w kwietniu (zakończenie lipiec-sierpień ul. Lipowej).
Trwają prace przy przebudowie azbestowej sieci wodociągowej w ul. Lipowej

5.Budowa kanalizacji sanitarnej ulice Promienista, Akacjowa, Jesionowa, Strażacka oraz wodociągu w ul. Promienistej i Jesionowej.
Wykonawca: PIB KAJA
Termin wykonania: aneks terminowy czerwiec 2020 r.
Zakończono budowę sieci wodociągowej.
Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej.

6.Budowa węzłów przesiadkowych Golęczewo i Chludowo wraz z ciągami pieszo-rowerowymi
Wykonawca robót: INFRADROG Chodzież
Termin wykonania: aneks terminowy maj 2020 r. (wydłużone procedury pozwolenia na budowę, konieczność uzyskania zgód ministra na odstępstwo).
Trwają prace przy budowie ciągów pieszych i rowerowych na ul. Dworcowej w Zielątkowie.
Kontynuowanie są roboty przy węźle w Golęczewie (zakończenie kwiecień 2020 r.).

7.Prace na ul. Golęczewskiej w Chludowie i Dworcowej w Golęczewie zakończą się
w kwietniu 2020 r.

Przewodnicząca Rady Gminy na dzisiejszej sesji poinformowała, że w związku z tym, że inwestycje w naszej gminie powiązane są również z inwestycjami prowadzony przez Powiat Poznański już niedługo będziemy mieć możliwość zapoznania się z nimi.

Na sesji oprócz uchwał zawartych w porządku sesji, została wywołana dyskusja na temat petycji
“Uchwała „antysmogowa” w Suchym Lesie”.
Zachęcam do przesłuchania dzisiejszej sesji również w tym temacie.

Temat smogu na terenie naszej Gminy jest tematem bardzo złożonym, na który mają wpływ różne czynniki. Pamiętajmy, że oprócz narzędzi które pomagają w zwalczaniu smogu, my również poprzez edukacje i odpowiedzialną postawę mamy wpływ na otoczeniu w którym żyjemy. Nie tak dawno w naszym sołectwie odbył się pokaz rozpalania ognia w kominkach od góry, niektórzy z mieszkańców odrobili lekcje i już rozpalają kominki w ten sposób. Świadomość szkodliwości używania nieodpowiedniego paliwa w piecach i kominkach również rośnie, coraz więcej mieszkańców ma świadomość szkodliwości smogu i możliwości reagowania na nieprawidłowe zachowania użytkowników pieców i kominków.

Nie bójmy się walczyć o swoje zdrowie i życie. Reagujmy.

 

 

 

 

 

 

Wniosek mieszkańców dot. zmiany organizacji ruchu drogowego na ul. Tysiąclecia w Golęczewie

Mieszkańcy z ul. Tysiąclecia a także z ul. Ogrodowej i Malinowej wystąpili z wnioskiem do UG o likwidacje/zmianę wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu ul. Tysiąclecia  na progi wyspowe lub wprowadzenie strefy skrzyżowań równorzędnych z ograniczeniem prędkości.  Mieszkańcy zwrócili się również do mnie o zaopiniowanie tych wniosków. Poniżej znajdują się poszczególne pisma wraz z moimi opiniami i odpowiedziami z UG.
Z uwagi na ochronne danych osobowych nie umieściłam załączników z podpisami mieszkańców.

Jednocześnie informuje, że przy wyniesionych przejściach dla pieszych niezwłocznie zostaną zamontowane słupki uniemożliwiające omijanie tych przejść przez pojazdy korzystające z drogi, będę również rozmawiać z UG o dodatkowym oznakowaniu głównych ulic w Golęczewie między innymi w znaki pionowe (elektroniczne).

Pismo Mieszkańców z 10.12.2019 r. złożone w UG 13.12.2019 r. Pismo podpisało 19 mieszkańców.

Odpowiedź UG na pismo mieszkańców z 10.12.2019 r.

Pismo Mieszkańców z 17.01.2020 r. złożone w UG 24.01.2019 r. Pismo podpisało 54 mieszkańców.

 

Odpowiedź UG na pismo mieszkańców z 24.02.2020 r.

 

Informacja w Gablocie przy ul. Dworcowej i na drzwiach w świetlicy w Golęczewie.

Szanowni Mieszkańcy Golęczewa.

W tym tygodniu w gablocie przy ul. Dworcowej i w gablocie świetlicy wiejskiej, również przy
ul. Dworcowej w Golęczewie zostaną umieszczone informacje dotyczące naszego Sołectwa, dane zostały zmodyfikowane o kontakt do Stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Sołectwa

Zapraszam do zapoznania się z informacjami, które zostaną umieszczone w wyżej wymienionych miejscach. Kartka z informacjami zawiera również kod QR, który odsyła na stronę internetową Sołectwa.

.