Category Archives: Aktualności

ZEBRANIE WIEJSKIE (NADZWYCZAJNE)

W środę 17 października 2018 r. o godz. 18.00
na prośbę Wójta Gminy Suchy Las zwołuję nadzwyczajne zebranie wiejskie,
na które mam przyjemność zaprosić mieszkańców Golęczewa.

Celem zebrania jest podjęcie uchwały nadania nazwy drodze technicznej biegnącej w swojej części na terenie sołectwa Golęczewo.

Miejsce zebrania świetlica wiejska.

Porządek zebrania:
1. Powitanie zebranych.
2. Ustalenie porządku zebrania.
3. Podjęcie uchwały w celu nadania nazwy ulicy Gottlieba Daimlera.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zamknięcie zebrania.

Przemysław Majkowski

ZEBRANIE WIEJSKIE

We wtorek 11 września 2018 r. o godz.18.00 w naszej świetlicy odbędzie się zebranie wiejskie, na które mam przyjemność zaprosić wszystkich mieszkańców Golęczewa.
Zebranie odbędzie się z udziałem Wójta Gminy Suchy Las.
Porządek zebrania jest następujący:
1. Przywitanie zebranych.
2. Ustalenie porządku zebrania.
3. Podjęcie uchwał dotyczących zgłoszenia propozycji zadań lokalnych na rok 2019 do Programu Pobudzania Aktywności Obywatelskiej.
4. Podjęcie uchwał dotyczących zgłoszenia propozycji zadań do budżetu Gminy Suchy Las na 2019 rok.
5. Informacje Wójta dotyczące realizacji inwestycji i ich przebiegu we wsi Golęczewo.
6. Wolne głosy i wnioski.

Ogłoszenie dla mieszkańców ul. Dworcowej!

W związku z planowanym uruchomieniem kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej w Golęczewie, zwracamy się z prośbą skierowaną do jej mieszkańców, o kontakt z Urzędem Gminy Suchy Las, mieszczącym się przy ul. Szkolnej 13, do pani Wioletty Frankowskiej (pok. 114, tel. 61 8926 585) w celu podpisania umowy i złożenia odpowiednich wniosków niezbędnych do uzyskania zgody na zrzut ścieków ze swoich posesji.

Zebranie wiejskie 26 czerwca 2018 r.

Informuję, że we wtorek 26.06.2018 r. o godz. 19 w świetlicy wiejskiej w Golęczewie odbędzie się zebranie wiejskie, na które mam przyjemność zaprosić mieszkańców Golęczewa.
Zebranie odbędzie się z udziałem wójta gminy Suchy Las oraz zaproszonych gości.
Porządek zebrania jest następujący :
1. Przywitanie zebranych oraz gości.
2. Ustalenie porządku zebrania.
3. Informacja o zadaniach funduszu Pobudzania Aktywności Obywatelskiej na rok 2019.
4. Uchwała o Programie Odnowy Wsi na lata 2018-2025.
5. Informacje wójta gminy Suchy Las na temat podpisanej umowy dotyczącej budowy przedszkola.
6. Informacje wójta gminy Suchy Las o realizacji zadań związanych z budową kanalizacji oraz wodociągów we wsi Golęczewo.
7. Informacje wójta gminy Suchy Las na temat przebudowy skrzyżowania ciągu ulicy Dworcowej oraz Tysiąclecia i Lipowej, informacja na temat przebudowy ulicy Lipowej.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie zebrania.

Sołtys wsi Golęczewo
Przemysław Majkowski

GOLĘCZEWO WIEK TEMU I DZIŚ

Panorama Golęczewa wykonana z wieży na ulicy Wodnej.

Widać w poprzek ulicę Dworcową, w dal prowadzi Polna:

Spojrzenie w kierunku stacji kolejowej:

W dal prowadzi ulica Polna:

Widok na centrum wsi:

 

A teraz widok z lotu ptaka dzisiejszego Golęczewa.

Główne skrzyżowanie ulic Dworcowej, Lipowej i Tysiąclecia:

Ulica Tysiąclecia prowadzi przez tory kolejowe do Chludowa:

Wijąca się ulica Kręta:

Tory ze stacją kolejową i ulica Dworcowa prowadząca do szosy:

Polna bardzo zmieniła się od tamtych czasów:

 

OTWARCIE OFERT NA BUDOWĘ PRZEDSZKOLA

Mamy rozwiązanie przetargu publicznego ogłoszonego w dniu 17 kwietnia 2018 roku.

Kwota jaką Urząd Gminy Suchy Las przeznaczył na to zadanie wynosi 5 100 tys. złotych.

Jedna ze złożonych ofert jest niższa i spełnia wymogi przetargu.
Kwota tej oferty to 4 389 tys. złotych.

Można powiedzieć, że po kilku latach walki o nowy budynek Szkoły Podstawowej w Golęczewie w końcu ruszy budowa, co prawda nie szkoły lecz przedszkola.
Potwierdzeniem tego faktu będzie podpisanie umowy na Generalne Wykonawstwo przez Pana Wójta Grzegorza Wojterę, które ma nastąpić niedługo.
Po podpisaniu umowy nic nie stoi już na przeszkodzie w rozpoczęciu inwestycji oświatowej w Golęczewie.
Poinformujemy o podpisaniu i rozpoczęciu budowy.

Źródło: https://www.facebook.com/TAKdlanowejszkolywGoleczewie/