Statut/Reprezentanci Sołectwa

Statut Sołectwa

UCHWAŁA Nr XXV/214/2008 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 25 września 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Golęczewo. Wersja od: 20 marca 2019r.

Sołtys Sołectwa Golęczewo
Katarzyna Kachel

Radny Golęczewa Rady Gminy Suchy Las
Marian Bajer

Członkowie Rady Sołeckiej:

1. Mariusz Baranowski

2. Arkadiusz Bryś

3. Barbara Dudzik

4. Małgorzata Kaźmierowska

5. Aneta Knaupe

6. Michał Męczyński

7. Jarosław Rewers

8. Ewelina Sienko-Tórz

9. Jan Sroka

10. Małgorzata Stańko