UCHWAŁA Nr XXV/214/2008 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 25 września 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Golęczewo. Wersja od: 20 marca 2019r.