Category Archives: Aktualności

Maseczki dla mieszkańców

Urząd Gminy przekazał jednostkom pomocniczym maseczki do rozdysponowania wśród mieszkańców. Maseczki jednorazowego użytku pakowane są w paczkach po 20 szt., których nie można rozpakowywać i dodatkowo rozdzielać. Ilość maseczek jest ograniczona i jest zależna od ilości osób zameldowanych na danym obszarze.

Maseczki będą wydawane mieszkańcom (aż do wyczerpania zapasów), nie więcej niż jeden pakiet na gospodarstwo domowe, jutro, tj. w sobotę 10 Kwietnia 2021 r. przed remizą strażacką przy ul. Dworcowej 61 w Golęczewie od godziny 18:00 do 19:00.

Brak światłowodu w poszczególnych ulicach w Golęczewie.

Od jakiegoś czasu mieszkańcy poszczególnych ulic w Golęczewie mówią o braku perspektywy i możliwości podłączenia swoich posesji do światłowodu. Informują, że światłowód niby jest, ale niestety po zawarciu umowy z operatorami i próbie podłączenia sieci do posesji, okazuję się, że go fizycznie nie ma choć cała dokumentacja temu przeczy.

W styczniu 2021 między innymi mieszkańcy z ul. Wodnej podjęli akcję wyjaśnienia problemów z podłączeniem poszczególnych ulic do światłowodu. Wielu z mieszkańców wcześniej, w indywidualnych podejściach, próbowało sprawę wyjaśnić ale to się nie udało. Mieszkańcy najczęściej spotykali się z sytuacją, że operatorzy umawiali się już na podłączenie, a w dniu montażu okazywało się, że jednak żadnego światłowodu w ulicach nie ma. Wygląda na to, że ktoś nie wiadomo na jakiej podstawie wpisał do dokumentów sieć światłowodową na różnych ulicach w Golęczewie, mimo iż ona nie istnieje.

Mieszkanka z ul. Wodnej po zebraniu podpisów swoich sąsiadów skierowała pismo do Pana Wójta w tej sprawie. W odpowiedzi otrzymała link do strony UKE gdzie w wyszukiwarce można było znaleźć informację, że na poszczególnych ulicach jest co najmniej kilka firm, które Internet mogą podłączyć.

Pani Sołtys na marcowej sesji Rady Gminy SL poinformowała Pana Wójta, że na wskazanej stronie znajdują się nieprawdziwe i błędne informacje o możliwości podłączenia się do światłowodu mieszkańców poszczególnych ulic oraz prosiła o wyjaśnienie tej sprawy i sprostowanie tych danych u operatorów, szczególnie teraz kiedy Golęczewo jest objęte inwestycjami, przy okazji których można zweryfikować nieprawdziwe informację i doprowadzić do stworzenia sieci światłowodowej lub przynajmniej poprowadzić kanały, które umożliwią doprowadzenie sieci światłowodowej do poszczególnych ulic i posesji.

Mieszkanka z ul. Wodnej powołując się na ową sesję Rady Gminy oraz na pismo jakie wcześniej otrzymał jeden z mieszkańców od firmy Inea, dotyczące odmowy przyłączenia do światłowodu z racji jego braku w ulicy, skierowała kolejne pismo do UG. W odpowiedzi otrzymała kopie pism wysłanych do operatorów, tj. Inea, Netia i Orange, z prośbą o zweryfikowanie informacji zawartej na stronie https://wyszukiwarka.uke.gov.pl

W dniu 27.03 br. zostało wysłane mailowo również zapytanie do przedstawiciela UG czy firma GCI została również poinformowana o zaistniałej sytuacji. Obecnie czekamy na informacje z UG w zakresie stanowiska i odpowiedzi od wyżej wymienionych operatorów.

Problem jest nadal nie rozwiązany, ale na tą chwilę został on zauważony i trwają starania żeby go rozwiązać. O postępach w sprawie będziemy informować.

 

Paczkomat w Golęczewie, już czynny.

Paczkomat na prywatnej działce przy ul. Tysiąclecia 2 został uruchomiony, został mu nadany numer GLZ01M. Paczkomat znajduję się w bliskiej odległości od skrzyżowania ulic Tysiąclecia, Dworcowej i Lipowej, aby dotrzeć do paczkomatu należy stojąc na wspomnianej krzyżówce kierować się ul. Tysiąclecia w kierunku Chludowa. Paczkomat znajduje się tuż za skrętem w ulicę krótką.  W Internecie pojawiły się nieprecyzyjne informacje o jego lokalizacji, co wprowadziło niepotrzebne zamieszanie.

Ponieważ przy paczkomacie nie ma parkingu, a znaczna ilość użytkowników paczkomatu będzie zapewne poruszać się samochodami, należy zachować SZCZEGÓLNĄ ostrożność podczas chwilowego postoju przy paczkomacie. Uprasza się o NIE pozostawanie samochodów na wjazdach, w bramach oraz przy posesjach sąsiadujących z paczkomatem. Parkując chwilowo częściowo na chodniku przy paczkomacie należy SZCZEGÓLNIE zwrócić uwagę na pieszych oraz umożliwić im swobodne poruszanie, a zatrzymując się bezpośrednio na jezdni również należy zachować SZCZEGÓLNĄ ostrożność. Szanujmy także prawo do prywatność mieszkańców posesji sąsiadujących z paczkomatem.

Oczywiście zachęcamy w miarę możliwości do odbioru czy nadawania przesyłek w trakcie pieszego lub rowerowego spaceru, obecna pogoda do tego zachęca 🙂.

 

UWAGA!! Strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz pozoracji pola walki na poligonie w Biedrusku.

Informacja Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych dotycząca strzelań na poligonie Biedrusko i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy w związku z funkcjonowaniem poligonu.

W okresie od 1.04.2021 r. do 30.04.2021 r. na poligonie w Biedrusku odbywać się będą strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz pozoracji pola walki. Więcej bardzo ważnych informacji znajduję się w powiadomieniu.

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Golęczewo i Złotkowo – teren aktywizacji gospodarczej.

UG informuję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Golęczewo i Złotkowo – teren aktywizacji gospodarczej.

Obwieszczenie wraz ze skanem uchwały dostępne jest na pod linkiem:

http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1177/obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-goleczewo-i-zlotkowo-teren-aktywizacji-gospodarczej/

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW GOLĘCZEWA (SESJA 25.03.21 ROKU)

INWESTYCJE

  1. Trwają prace drogowe w ul. Polnej.
  2. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie prac wodociągowo-kanalizacyjnych z odtworzeniem nawierzchni ulic w północnej części Golęczewa. Prace będzie wykonywała firma „Kaja” (koszt: 4 444 000 zł). Inwestycja jednak, ze względu śmierci współwłaścicielki firmy obecnie napotyka na trudności.
  3. Niestety mamy również złą wiadomość: starostwo powiatowe nie wyraziło zgody na budowę inteligentnej sygnalizacji świetlnej przy przedszkolu /ul. Lipowa/. Podczas sesji wobec P. wójta, P. Jerzego Świerkowskiego – radnego powiatowego wyraziliśmy swoją dezaprobatę wobec takiego stanowiska ZDP w Poznaniu.

Katarzyna Kachel                                     Marian Bajer
/Sołtys Golęczewa/                            /Radny z Golęczewa/

Jubileusz – Długoletnie Pożycie Małżeńskie „50 lat minęło”

Dnia 24 marca 2021 r. miałam przyjemność pogratulować i złożyć życzenia
Pani Marii i Panu Andrzejowi Stańko z Golęczewa z okazji Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz wręczyć Jubilatom w swoim imieniu, Rady Sołeckiej i mieszkańców Sołectwa Golęczewa,
List Gratulacyjny oraz bukiet kwiatów. Przekazałam Jubilatom również życzenia i upominki w imieniu Pana Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojtera.

Państwo Stańko obchodzili Złote Gody w zeszłym roku ale ze względów pandemicznych nie było możliwości się spotkać.

Jeszcze raz Gratulujemy i życzymy kolejnych lat wspólnie spędzonych razem.

Test serologiczny covid-19

Przedstawiciele Neuro-Opttimal Sp.z o.o., firmy z branży medycznej przekazali do rozdysponowania sporą część testów serologicznych covid-19, które mogą szybko wykazać, czy u badanej osoby rozwinęły się przeciwciała po zakażeniu wirusem Corona. Test Leccurate dla Covid-19 (Sars-CoV-2) opiera się na zasadzie reakcji antygen-przeciwciało i technice testu immunologicznego. Zestawy przekazane obdarowanym były pakowane w kartonikach po 20 szt. i były przeznaczone do użytku profesjonalnego.

W związku z powyższym Arkadiusz Bryś znany nam wszystkim, między innymi z działalności charytatywnej oraz jako członek Rady Sołeckiej w Golęczewie, po otrzymaniu darów, koordynował akcję i dzięki temu zestawy otrzymały między innymi oddziały OSP na terenie Gminy Suchy Las, OPS w Suchym Lesie, Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory w Poznaniu, przedstawiciele grona pedagogicznego w Golęczewie i wczoraj późnym wieczorem Hospicjum Palium na os. Rusa w Poznaniu.

Dziękujemy firmie Neuro-Opttimal Sp. z o.o. za pamięć, chęć współpracy i przekazanie testów, Arkowi za koordynacje i pomocnikom za pomoc w dostarczeniu do placówek kartoników.

* zdjęcie z wczorajszego przekazania testów do Hospicjum Palium na os. Rusa w Poznaniu