Category Archives: Aktualności

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Suchy Las — Północny Wschód

Wójt Gminy G.Wojtera zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Suchy Las Uchwały Nr XXXVII/414/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Suchy Las — Północny Wschód.
Wnioski do projektu planu powinny zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Suchy Las.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na następujące dane kontaktowe: e-mail: [email protected]; adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /k4nd546jr2/SkrytkaESP
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej przedstawionego planu w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pielęgnacja drzew i nowe nasadzenia na ul. Dworcowej.

W okresie trzech tygodni w ciągu ul. Dworcowej (od torów kolejowych w kierunku Zielątkowa) odbywać się będą pracę pielęgnacyjne zieleni, poszczególne drzewa do przycięcia gałęzi będą oznaczone kolorem zielonym. W wyżej wspomnianym okresie nastąpi również nasadzenie drzew w zakresie uzupełnienia istniejącej zieleni, zgodnie z ustaleniami poczynionymi w 2019 r. i 2020 r. z przedstawicielami UG w Suchy Lesie, ZDP w Poznaniu i przedstawicielami Sołectwa.

Prace przez okres trzech tygodni będą prowadzone na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

NOC SPISOWA w UG SL, 25.09.2021 r. sobota g. 8:00 do 24:00

UWAGA!!!

Z uwagi na to, że Narodowy Spis Powszechny 2021 dobiega końca informujemy, że w dniu
25. 09. 2021r. ( sobota) od godziny 8:00 – 24:00 w Urzędzie Gminy Suchy Las odbędzie się „ Noc spisowa”, będzie to jedyna i już ostatnia okazja aby przyjść się spisać.

Przedstawiciel UG informuję również, że przez cały tydzień do końca spisu pracownicy UG są do dyspozycji w godzinach urzędowania w Urzędzie Gminy Suchy Las.

Aby móc otrzymać więcej informacji można kontaktować się pod numerami telefonu:
61 8 926-250, 251, 266

100 – lecie OSP Licytacja kalendarzy

Limitowana seria, 25 kalendarzy z okazji 100 lecia OSP Golęczewo już dostępna, na FB OSP Golęczewo trwa licytacja.


Firma DRUKPOLSKA jest sponsorem i producentem kalendarzy. Dziękujemy

Firma DRUKPOLSKA jest również sponsorem i producentem kalendarzy z okazji 100 lecia OSP Golęczewo w formacie A3 i trójdzielnych.
https://www.facebook.com/ospgoleczewo

Cały dochód ze sprzedaży kalendarzy jest przeznaczonych na zbiórkę dla Ani Karolewicz
(również druhnę OSP Golęczewo).

Wyniki zbiórki po Festynie Ania & Przyjaciele

Wczoraj ogłosiliśmy wynik zbiórki uzyskany podczas festynu Ania & Przyjaciele, kwota uzbierana to 47 122,13 PLN. Od dnia organizacji pierwszego festynu „Cała Gmina dla Ani”, który odbył się w Golęczewie do sobotniego festynu Ania& Przyjaciele, który odbył się w Suchym Lesie kwota wzrosła o 447 806, 00 PLN. Serce rośnie, jak się patrzy na wpływające kwoty, które przybliżają do celu. Nadal jednak brakuje do kwoty 2 milionów. Anie można wesprzeć również poprzez wpłaty na siepomaga oraz poprzez licytacje.

https://www.facebook.com/groups/301943014471427
https://www.siepomaga.pl/ania-karolewicz

https://www.facebook.com/arkadiusz.brys.5/videos/1149658062238065

Inwestycja ul. Kręta

UWAGA!

Firma Kaja informuje, że od poniedziałku 20 września będą się toczyły prace w ul. Wodnej na styku z ul. Krętą. Jednocześnie informują, że pracę toczą się na ul. Krętej na styku ul. Stolarskiej (droga nieprzejezdna).

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Prosimy o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności!