Inwestycje w Golęczewie i uzupełnienie oznakowania drogowego w naszym sołectwie

W lipcu zgodnie z Zarządzenia Nr 190/2018 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31 grudnia 2018 r. w przedmiocie ustanowienia Regulaminu utrzymania czystości ulic i placów oraz zieleni na terenie Gminy Suchy Las w roku 2019 na części ul. Malinowej, tj. od ulicy Krętej do krzyżówki z ul. Cichą została utwardzona droga i położone płyty betonowe. W zarządzeniu jest również wymienionych dwadzieścia ulic, które w tym roku zostaną utwardzone oraz zostały wskazane między innymi ulice, na których zostaną zamontowane kosze na śmieci. Plik z Zarządzeniem na stronie http://www.bip.suchylas.pl/zarzadzenie/840/ZARZADZENIE-NR-190-2018/

W pierwszych dniach sierpnia 2019 r. w Golęczewie rozpoczęło się uzupełnianie oznakowania na poszczególnych ulicach, między innymi na ul. Oświatowej, Stawnej, Spokojnej, Cichej i innych.

Jeszcze w tym roku zgodnie z Planem zamówień publicznych gminy Suchy Las na rok 2019 r. zatwierdzonym przez Wójta Gminy Suchy Las 17.01.2019 r. w Golęczewie planowana jest inwestycja budowy oświetlenia w ciągu ul. Malinowej i Agrestowej. Plik z Planem na stronie http://www.bip.suchylas.pl/280/plan-zamowien-publicznych/