Zlikwidowane przejazdy kolejowe w naszej gminie

W tym roku przy okazji modernizacji linii kolejowej 354 Poznań- Piła PLK zostały zlikwidowane trzy przejazdy kolejowe:

*na ul. Cichej/Spokojnej;

*Wargowska nad torem;

* Złotkowo/Pasieka

Decyzje były podejmowane na przełomie roku 2015/2016.

W tym tygodniu pojawiło się nowe oznakowanie w miejscach zlikwidowanych przejazdów kolejowych. Jednocześnie informuje, że zgłosiłam prośbę o przestawienie znaku lub postawienie dodatkowego oznakowania przy zjeździe z Szosy Poznańskiej (S11) na ul. Spokojną. Znak informujący o „ślepej uliczce” na tej ulicy został zamontowany za ostatnim budynkiem mieszkalnym, co powoduje, że kierujący samochodami, które wjeżdżają na ul. Spokojną z Szosy Poznańskiej (S11) po ujrzeniu znaku nie są wstanie z niej zawrócić.

Otrzymałam również informacje z UG, że zgodnie z Uchwałą budżetową zatwierdzoną na tegorocznej czerwcowej sesji Rady Gminy została zwiększona pula pieniędzy na niezbędne utwardzenia dróg między innymi w Golęczewie. W związku z tym odcinek drogi dojazdowej do przejazdu kolejowego na ul. Czereśniowej zostanie utwardzony i zostaną położone płyty betonowe. To jest odcinek od drogi serwisowej, tj. ul. Gottlieba Daimlera do przejazdu kolejowego przy ul. Czereśniowej. Prace już się rozpoczęły w związku z tym przejazd kolejowy na ul. Czereśniowej został tymczasowo zamknięty.

Odpowiadając również na zapytania mieszkańców dotyczących uzupełnienia/naprawienia nawierzchni przed przejazdem kolejowym na ul. Tysiąclecia informuję, że odtworzenia nawierzchni asfaltowych dróg przy przejazdach kolejowych, wykonywane będą zgodnie z przyjętymi ustaleniami pomiędzy Gminą a PKP. Gmina w ramach realizowanych inwestycji drogowych, wykona nowe nakładki z masy bitumicznej, dowiązując się do nawierzchni ułożonych na przejazdach. Prace wykonane zostaną również w zakresie dojść dla pieszych i rowerzystów. Wszystkie odcinki uszkodzonej, czy pominiętej nawierzchni, zostaną niezwłocznie uzupełnione.