Zamknięcia przejazdów w listopadzie

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD – Chodzież – Piła Główna” na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu numer ZDP.IR.4101.173/17.BK z dnia 24-08-2017 r. informuje o zamknięciu następujących przejazdów kolejowych:

– w ciągu ul. Dworcowej w Golęczewie gm. Suchy Las w km 13+916 linii kolejowej nr 354 w dniu 7 listopada 2017 r. w godz. od 8:00 do 20:00,

– w ciągu ul. Dworcowej w Chludowie gm. Suchy Las w km 16+722 linii kolejowej nr 354 w dniu 9 listopada 2017 r. w godz. od 8:00 do 20:00.

Zamknięcia związane są z oczyszczaniem podtorza na w/w przejazdach.
Informujemy, że powyższe dni/godziny mają charakter orientacyjny, a czas zamknięcia może być krótszy.