Odbiór ul. Tysiąclecia w Golęczewie

W dniu 13 listopada 2017 r. dokonano odbioru technicznego ulicy Tysiąclecia.
Przy odbiorze uczestniczyli przedstawiciele zainteresowanych stron. Obecne były osoby reprezentujące głównego wykonawcę, Urząd Gminy Suchy Las oraz Sołtys Golęczewa.

W trakcie odbioru Sołtys naszej wsi zgłosił kilka uwag i wskazał między innymi:
– brak oznakowania poziomego,
– brak tablicy z nazwą miejscowości na granicy sołectwa,
– potrzebę rozwiązania problemu omijania przez kierowców wyniesionych przejść dla pieszych,
– konieczność dokończenia wjazdów do niektórych posesji.

Drobniejsze prace, według wykonawcy, zostaną zrealizowane na bieżąco.
Natomiast pozostałe zawarte w uwagach zostaną wykonane do końca listopada br.