Podziękowania

Serdeczne podziękowania i wyrazy głębokiego szacunku dla wszystkich,
którzy poświęcili swój czas, wysiłek oraz zaangażowali się materialnie, by miejsca naszej patriotycznej manifestacji oraz spotkanie stały się odzwierciedleniem integracji
i zrozumienia potrzeby wspólnego działania w tak doniosłym dniu, jakim było
Święto 100-lecia Niepodległości – 11 listopada 2018 roku.
Za uczestnictwo, za czynny udział, za ukazanie swojego patriotyzmu i oddanie hołdu Niepodległej, wszystkim obecnym na uroczystości mieszkańcom Golęczewa
oraz przybyłym gościom składamy podziękowanie.

Organizatorzy