OSP Golęczewo – 10 stycznia 2019 roku – dzień szczególny

W dniu wczorajszym tj. 10 stycznia 2019 roku o godzinie 22.00 w świetle rac i przy dźwiękach syren, w towarzystwie zaprzyjaźnionych drużyn OSP, przy obecności wielu mieszkańców, a także przybyłych gości, przyjechał do swojego miejsca garażowania upragniony ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.
Tym samym OSP Golęczewo w swoich garażach posiada już trzy najnowocześniejsze jednostki wraz z osprzętem dla ratowania życia i mienia obywateli.

Składamy najserdeczniejsze gratulacje.

Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Golęczewo