Informacja w Gablocie przy ul. Dworcowej i na drzwiach w świetlicy w Golęczewie.

Szanowni Mieszkańcy Golęczewa.

W tym tygodniu w gablocie przy ul. Dworcowej i na drzwiach świetlicy wiejskiej, również przy
ul. Dworcowej w Golęczewie zostaną umieszczone informacje dotyczące naszego Sołectwa.

Zapraszam do zapoznania się z informacjami, które zostaną umieszczone w wyżej wymienionych miejscach. Kartka z informacjami będzie również zawierała kod QR, który odsyła na stronę internetową Sołectwa.