UWAGA!!! Zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Golęczewskiej w Chludowie

Uwaga !!!

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD- Chodzież-Piła Główna” na podstawie zatwierdzonego projektu tym-czasowej organizacji ruchu numer ZDP.IR.4101.172/17.BK z dnia 24-08-2017. informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego w ciągu ul. Golęczewskiej w m.Chludowo, gm Suchy Las w km 15+305. linii kolejowej nr 354 w dniach od 27-04.2019 r. do dnia 28-04-2019 r.

Wykonawca przed zamknięciem przejazdu umieści przy przejeździe tablice informujące o terminie zamknięcia. Informujemy, że powyższe dni mają charakter orientacyjny, a czas zamknięcia może być krótszy.

Link do pisma z informacją o zamknięciu przejazdu poniżej.

Zamkniecie przejazdu kolejowego przy ul. Golęczewskiej w Chludowie