Odnowione Ławki przy pomniku Figury Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w Golęczewie

Odnowione ławki wróciły na swoje miejsce !!

Od jakiegoś czasu, mieszkańcy Golęczewa ale przede wszystkim opiekunowie naszego pomnika Figury Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, znajdującego się w miejscu pamięci narodowej, tj. przy ul. Dworcowej, zgłaszali, że niezbędne jest odnowienie ławek.  Pan Jerzy Fabiś przy współpracy z rodziną, która chce pozostać anonimowa, odremontowali przedmiotowe ławki i wczoraj wcześnie rano wróciły one na swoje miejsce.

“Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” – Jan Paweł II

Dziękuje za realizację tego projektu w imieniu swoim, Rady Sołeckiej, Radnego z Golęczewa i mieszkańców.

Katarzyna kachel
Sołtys Sołectwa Golęczewo