Zakończenie wyborów na Sołtysów i Przewodniczących Osiedli

Wybory na Sołtysów i do Rad Sołeckich oraz na Przewodniczących Osiedli i do Zarządów Osiedli zostały zakończone. Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz swoich lokalnych społeczności. Niech praca na rzecz mieszkańców da nam dużo satysfakcji a przede wszystkim spowoduje zadowolenie wśród mieszkańców.