Zapchana studzienka na ul. Tysiąclecia.


Mieszkanka Golęczewa zgłosiła, że w sobotę był problem z odpływem kanalizacji
na ul. Tysiąclecia, po zaalarmowaniu Pogotowia wodociagowo-kanalizacyjnego okazało się,
że studzienka w ulicy została zapchana kawałkami betonu.
 
Dzisiaj otrzymałam z UG oficjalne stanowisko w tej sprawie:
 
“Gmina Suchy Las informuje, iż prace związane z budową kanalizacji w ulicy Tysiąclecia zostały odebrane przez Aquanet. Podczas czynności odbiorowych studzienki zostały sprawdzone, były czyste oraz drożne.”
 
Podczas rozmowy telefonicznej z urzędnikiem UG otrzymałam informacje, że są znane przypadki gdzie pracownicy firm oraz mieszkańcy podczas remontów, budowy domów, stawiania płotów, podczas np. czyszczenia wiader, taczek z resztek zapraw albo resztek płynnego betonu odprowadzają ścieki na ulicę, które twardnieją i w konsekwencji zapychają studzienki. Nawet niewielka ilość takich pozostałości może doprowadzić do zapchania studzienki.
W przypadku zauważenia niedrożności studzienek proszę bezpośrednio dzwonić pod nr 994
do Pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego.
 
Otrzymałam również informacje, że zgodnie z Regulaminem utrzymania ulic i placów oraz zieleni na terenie Gminy Suchy Las w roku 2019 wpusty deszczowe (kratki) w ul. Tysiąclecia w Golęczewie są czyszczone dwa razy w roku (wiosna, jesień). W tym roku były czyszczone w marcu.
 
W przypadku niedrożności wpustów (kratek) informacje proszę zgłaszać do UG do Referatu Komunalnego do Pana:
 
Kacpra Tymka         
pok. nr 105
tel. 61 8926-533