Biedrusko – NARODOWY PANTEON POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

Uroczystość odsłonięcia
“NARODOWEGO PANTEONU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO”

Uroczystość odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 r. w Biedrusku ul. 1 Maja nr 82