Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 13 października 2019 r.- zaświadczenie

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 13 października 2019 r.- zaświadczenie

Informujemy, że wyborcy, którzy w dniu wyborów, tj. 13.10.2019 r. będą przebywać poza miejscem zamieszkania, a chcą wziąć udział w głosowaniu, muszą postarać się o zaświadczenie. Zaświadczenie o prawie do głosowania można otrzymać w Urzędzie Gminy Suchy Las, najpóźniej do 11 października 2019 r. w pokoju nr 5.

Zaświadczenie może zostać wydane pełnomocnikowi. Pełnomocnictwo winno zawierać Imię i Nazwisko, PESEL, adres zamieszkania i numer dowodu osobistego, zarówno osoby która wydaje pełnomocnictwo jak i osoby na którą jest one wystawione.

Jeśli jesteś w takiej sytuacji, nie zwlekaj i jak najszybciej udaj się do Urzędu Gminy Suchy Las.

Możesz również przez internet lub w urzędzie dopisać się do spisu wyborców i do konkretnego lokalu wyborczego, jeśli oczywiście wiesz gdzie będziesz w tym dniu przebywać.

Pamiętaj, jeśli chcesz wysłać wniosek o dopisanie się do spisu wyborców przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu, które pozwalają potwierdzić twoją tożsamość. Więcej informacji na stronie internetowej www.gov.pl , poniżej link do strony.

https://www.gov.pl/web/gov/dopisz-sie-do-spisu-wyborcow…

Skorzystaj z prawa do głosowania. Pamiętaj twój głos ma znacznie!!!