9 listopada 2019 r. g. 10:00

Zapraszamy mieszkańców na coroczne sprzątanie liści przy naszej Figurze Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w centrum Golęczewa