Inwestycje w Golęczewie

Nawierzchnia na ul. Czereśniowej do przejazdu kolejowego i ul. Gottlieba Daimlera została przygotowana do użytkowania. Na odcinku 200 m została wykorytowana i ubity został gruz, pozostała część została wyrównana.

Prawdopodobnie w tym tygodniu rozpocznie się układanie drugiej nitki drogi asfaltowej na ul. Dworcowej, planowane zakończenie inwestycji w tym rejonie to koniec grudnia, ale wszystko wskazuje na wcześniejsze zakończenie prac (prawdopodobnie listopad 2019 r.).

Kwiatowa od ul. Czereśniowej do ul. Polnej została również wykorytowana i ubity został gruz.

Do końca grudnia zostanie wyrównana ul. Kwiatowa od ul. Lipowej do ul. Polnej i zostanie wysypane kruszywo.

Na odcinku 150 m na ul. Oświatowej do końca listopada zostanie położony asfalt.

W związku z Państwa zapytaniami dotyczącymi podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej na poszczególnych ulicach, poniżej informacja z UG.

1.Odbiory sieci kanalizacji sanitarnej odbywają się ze Spółką Aquanet etapowo (nie wszystkie ulice jednocześnie);

2.Gmina Suchy Las nie otrzymała od Wykonawcy jeszcze żadnej dokumentacji powykonawczej związanej z Golęczewem;

3.Podłączenie do wybudowanej studzienki może nastąpić dopiero po potwierdzeniu z urzędu gminy, że taka możliwość już istnieje;

4.Muszą być wykonane odbiory z Aquanetem oraz zakończona procedura zgłoszenia zakończenia robót w nadzorze budowlanym;

5.UG będzie informować o możliwości składania wniosków przez Sołtysa, tablice ogłoszeń, stronę internetową, można też zadzwonić do urzędu na nr tel. 61 8926-285 (Anna Stachowiak);

6.Warunkiem podłączenia się do kanalizacji sanitarnej jest posiadanie umowy z Aquanetem na odprowadzenie ścieków.