Projekt budżetu gminy Suchy Las na 2020 r.

Na stronie bip.suchylas.pl  zostało udostępnione

Zarządzenie  nr 200/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 13 listopada 2019 r. w  sprawie: opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok  2020.