Przyłączę energetyczne na terenie stawu, przy ul. Tysiąclecia

Przy stawie zostało wykonane przyłącze energetyczne i skrzynka z 2 gniazdami na 220 V i 2 gniazdami siłowymi. Dzięki temu przy okazji organizacji różnych przedsięwzięć na terenie stawu, będzie można skorzystać z zasilania.

Przyłącze to kolejny zrealizowany punkt ze środków z funduszu Pobudzania Aktywności Obywatelskiej na rok 2019.