Zabezpieczone fundusze dla Sołectwa Golęczewo w Budżecie Gminy i Funduszu Pobudzania Aktywności Obywatelskiej na rok 2020

Poniżej tabela z uwzględnieniem zadań lokalnych na rok 2020 oraz zabezpieczonych kwot w Budżecie Gminy na rok 2020. O poniższe wnioskowało zarówno nasze Sołectwo, Radny Golęczewa jak i Stowarzyszenia.

Lp.

Cel Wnioskujący Kwota/PLN

Pieniądze zabezpieczone w Budżecie Gminy i Sołectwa

1. Remont oraz doposażenie świetlicy Sołectwo, Radny

45 000,00

30 000,00 – budżet gminy
15 000,00 – budżet sołectwa
2. Remont Pomnika Pamięci Narodowej (figura MB) Sołectwo, Radny

40 000,00

30 000,00 – budżet gminy
10 000,00 – budżet sołectwa
3. Konkurs „Odnowa Wsi” Sołectwo

4 500,00

Zabezpieczenie środków w budżecie Gminy na potrzeby wzięcia udziału w konkursie
4. Zakup ławek piwnych, stołów i parasoli Sołectwo

3 000,00

Zabezpieczenie środków w budżecie Sołeckim na potrzeby wzięcia udziału w konkursie
5. Zakup zabawki – urządzenia sportowego na plac zabaw Sołectwo

3 285,01

Pozostała kwota z budżetu sołectwa z 2018 r. (uchwała mieszkańców w 2019 r.)
6. Zakup zabawki – urządzenia sportowego na plac zabaw Sołectwo

4 556,00

Budżet Sołectwa
7. Środki do dyspozycji Sołectwa Sołectwo

3 640,53

Pozostała kwota z budżetu sołectwa z 2019 r.
8. Utrzymanie terenów zielonych wraz z małą architekturą (koszenie cmentarza, zakup 2 koszy na śmieci, lokalizacja staw przy ul. Tysiąclecia) Sołectwo

4 300,00

Budżet Sołectwa
9. Integracja mieszkańców (Dzień Dziecka, Wianki, 11 listopada, dzień Seniora, kiermasz świąteczny itp.) Sołectwo

17 000,00

Budżet Sołectwa
10. „Inteligentne” światła na skrzyżowaniu ul.: Lipowej/Oświatowej Sołectwo, Radny

80 000,00

Budżet Gminy
11. Wykonanie oświetlenia w ul. Pszennej Sołectwo, Radny

20 000,00

Budżet Gminy
12. Projekt oświetlenia ul.: Stolarskiej, Krzywej, Lazurowej, cz. Jesionowej i Dworcowej na wys. nr. 18 Sołectwo, Radny

20 000,00

Budżet Gminy
13. Kanalizacja sanitarna, deszczowa, odtworzenie nawierzchni dróg, budowa chodników (Golęczewo/Zielątkowo) Gmina, Sołectwo,
Radny

9 250 000,00

Budżet Gminy
Z tej sumy płatność około 5 000 000,00 za wykonane prace w 2019 r.; do wykorzystania zostanie ok. 4 250 000,00
14. Finansowanie wszystkich jednostek OSP w gminie z: Chludowa, Golęczewa, Suchego Lasu i Zielątkowa Gmina, Radny

631 750,00

Budżet Gminy
15. Dofinansowanie „Wianków” KGW

6 000,00

Budżet Gminy
16. „Wianki” KGW

5 000,00

Budżet Gminy
17. Organizacja zawodów dla młodzieży (piłka nożna) GKS

30 000,00

Budżet Gminy
18. Zakup umundurowania (dzieci) OSP

2 500,00

Budżet Gminy
19. Wyjazdy rekreacyjno-sportowe dzieci i młodzieży OSP

5 500,00

Budżet Gminy
20. Współpraca ze strażakami z Nekoru (Czechy) OSP

10 000,00

Budżet Gminy
21. Przebudowa drogi powiatowej do Soboty Sołectwo, Radny Wniosek złożono do powiatu

 

22. Położenie nawierzchni i budowa infrastruktury skrzyżowania ul.: Dworcowa/Lipowa/Tysiąclecia Sołectwo, radny Wieloletni Plan Finansowy
23. Wstrzymanie sprzedaży działek 281 (9,10,11) przy ul. Oświatowej, obok dz. tzw. „ziemi szkolnej” Sołectwo, Radny Pozyskanie dodatkowych działek na cele oświatowe