Uzyskaj dotację na wymianę pieca!

Dziś rusza trzecia edycja programu dofinansowań do wymiany pieca, a tym samym starań o czystsze powietrze i środowisko. Wymień starego „kopciucha” na:
a) kocioł gazowy,
b) kocioł olejowy,
c) ogrzewanie elektryczne,
d) pompę ciepła,
e) w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci gazowej – na kocioł węglowy min. 5 klasy.
 
II. Koszty kwalifikowane:
1. Demontaż kotła,
2. Zakup i montaż nowego
3. Modernizacja odprowadzania spalin,
4. Koszty przyłączenia do sieci.
 
III. Dotacja do 80% kosztów, nie więcej niż 7 tys. zł netto na lokal.
 
IV. Zmiany w 2020 roku:
1. Koszty kwalifikowane mogą być ponoszone po podpisaniu umowy dotacji z powiatem,
2. Całkowita likwidacja kotła węglowego (będzie kontrola starostwa),
3. Do dnia kontroli kocioł przewidziany do likwidacji NIE MOŻE zostać zdemontowany (w celu potwierdzenia działania),
4. Termin złożenia formularza rozliczenia inwestycji do 31.10.2020. Późniejszych dokumentów i kosztów się nie przyjmuje.