Wsparcie finansowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golęczewie

Coraz więcej słyszy się o zachorowaniach strażaków na ciężkie choroby związane z wyjazdami do zdarzeń. Chodzi głównie o wyjazdy do pożarów i innych zdarzeń w których użyte były aparaty ochrony dróg oddechowych.

W czasie pożarów temperatura ciała podnosi się o 5 stopni. W tym czasie przenikalność związków chemicznych przez skórę wzrasta aż o 400%

Dlatego Strażacy z OSP Golęczewo zwracają się z prośbą o przekazanie darowizny pieniężnej, które przeznaczy na:

1. Profesjonalną pralnię chemiczną – umożliwi wypranie mundurów i pozbycie się z nich rakotwórczych pierwiastków, przez co skóra strażaków nie będzie narażona na ich działanie,

2. Urządzenia do czyszczenia i konserwacji aparatów ochrony dróg oddechowych,

3. Zakup mundurów bojowych – pozwoli na zabezpieczenie aktywności strażaków. Kiedy pierwszy komplet ubrań będzie w procesie czyszczenia, drugi komplet umożliwi wyjazd danego strażaka do zdarzenia.

Kwota jaka pozwoli zakupić sprzęt i zadbać o zdrowie strażaków to 160 000 zł. Dużo. Jednak patrząc z perspektywy zdrowia to tak niewiele.

Darowizny na cele publicznie i społecznie promowane są m.in. poprzez ulgę podatkową, z której korzysta się w deklaracji rocznej. Odliczenia dokonuje się od dochodu podatnika, który zdecydował się w trakcie roku kalendarzowego na dokonanie darowizny na rzecz określonej organizacji realizującej cele pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Darowiznę mogą przekazać i odliczyć:
– Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych (PIT-36)
– Ryczałtowcy (PIT-28 darowiznę można odliczyć od przychodu)
– Osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie (PIT-37)
– Przedsiębiorcy posiadające osobowość prawną (CIT-8)

Łączna kwota odliczeń z tytułu wszystkich darowizn możliwych do odliczenia od dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 updof i art. 18 ust. 1 pkt 1, 7 i 8 updop) nie może przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu u osób fizycznych oraz 10% dochodu u podatników CIT.

Prosimy o przekazanie darowizny na nasz rachunek bankowy:
Poznański Bank Spółdzielczy:

65 9043 1054 2054 0021 4625 0001

Darowizny można wpłacać również za pośrednictwem:
https://zrzutka.pl/3g8jax

Ponadto w deklaracji rocznej można przekazać 1% podatku na organizacje pożytku publicznego. Jeśli ktoś może, zachęcamy do wsparcia Naszych Strażaków.