Rozkład jazdy autobusów

Komisja Porządku Publicznego …. spotkała się 15.01.20 r., by ocenić funkcjonowanie nowego rozkładu jazdy gminnych autobusów. Radni oraz pp. wójt Marcin Buliński i Damian Torba z UG doszli do wniosków:

1. Obecny rozkład jazdy tworzyli przede wszystkim przedstawiciele Zakładu Transportu Miejskiego (ZTM) w Poznaniu, bo my należymy do gmin wokół Poznania i nasze autobusy wjeżdżając do miasta muszą swoje kursy uzgadniać z ZTM-em. Jak powiedział p. D. Torba kursy i trasy autobusów: “T o wynik szeregu rozmów z ZTM. Nie możemy zmieniać tras. Obecny stan, to wynik systematycznych obserwacji i propozycji organizatora transportu”.

2. W imieniu komisji złożyłem wniosek, by z 26 kursów autobusu linii 905 (Chludowo -Poznań – Chludowo) 13 jechało wg trasy linii 907 z wjazdem do Złotkowa, a pominięciem stacji w Złotnikach i Złotnik Wsi, a pozostałe 13 jechały tak, jak przewiduje wnioskodawca: trasą z wjazdem do Złotkowa oraz stacji Złotniki i do Złotnik Wsi. Brakujące niejako kursy do stacji i Złotnik Wsi miałaby uzupełnić linia 904 – 14 kursów. Wg tego wariantu złotniczanie mieliby nie 26 wjazdów do wsi, ale 27 (13 linii 905 i 14 linii 904). Powyższy wniosek zyskał akceptację radnych!

3. W ciągu 2-3 miesięcy wszyscy (mieszkańcy, radni, kierowcy, pracownicy gminnej komunikacji):
a) będziemy obserwowali rozkłady jazdy autobusów gminnych
b) zbierali informacje o autobusowych kursach i je gromadzili, i przesyłali na adres: [email protected]
c) po tym okresie (zebraniu informacji) zostaną dokonane korekty kursów linii autobusowych
d) już obecnie otrzymuję wiele informacji od licznych mieszkańców gminy, które przekazuję do UG

4. Cytuję moją wypowiedź podczas posiedzenia komisji PP…: “Od 15.12.2019 działa kolej metropolitalną. Trasa Rogoźno Wielkopolskie – Poznań Główny. Na tej trasie dołożono 3 kursy pociągów. Miały być stałe interwały przejazdów, np.: o godz. 05:01, 06:01, 07:01 itd., a tak nie jest. Jest duży rozziew czasowy kursów. Należy czerpać rozwiązania z innych krajów: stałe godziny od poniedziałku do soboty i inne godziny (mniej kursów, ok. 50%) w niedzielę, nie licząc pociągów dalekobieżnych. Skoro gmina została zaangażowana w program kolei metropolitalnej (wiemy, że rozmowy są trudne z PKP), to może powinna postawić warunki i PKP pewne nasze postulaty by zrozumiały. Kolej miała ułatwić dojazd w każdym względzie. Nasze, rady działania : Jak działać i organizować kursy autobusów lub busów, które pozwolą mieszkańcom dotrzeć do stacji kolei? Jak Rada Gminy może wpłynąć na rozkład jazdy?

***
Zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Golęczewa o wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji publicznej w naszej gminie i przesłanie ich na adres: [email protected]
dw.: [email protected] i [email protected]

Marian Bajer
Radny z Golęczewa