Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Golęczewie

Zebranie wyborcze odbędzie się we wtorek 17 marca 2015 r. o godz.18.00 w Golęczewie, w   świetlicy wiejskiej przy ul. Dworcowej 61A. W związku z upływem 4-letniej kadencji sołtysa i rady sołeckiej wsi Golęczewo, na podstawie uchwały nr IV/38/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich,przewodniczących i członków zarządów osiedli jednostek pomocniczych gminy, zarządza się przeprowadzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Golęczewo.

Porządek obrad:

1. Sprawozdanie sołtysa z działalności w latach 2011-2015.

2. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa

3. Wybory sołtysa

4. Zgłaszanie kandydatów do rady sołeckiej

5. Wybory członków rady sołeckiej

6. Wolne głosy i wnioski

Wójt Gminy Suchy Las

mgr Grzegorz Wojtera