Protokół z zebrania wiejskiego

W zakładce “Zebrania wiejskie” został umieszczony protokół z zebrania wiejskiego z 20. lutego 2020r.