Inwestycje w Golęczewie

W związku z moimi zapytaniami, które co po chwilę wysyłam do UG, finalnie otrzymałam informacje o terminach realizacji zakończenia prac inwestycyjnych w ciągu ul. Dworcowej,
ul. Golęczewskiej oraz planowanego przetargu kanalizacji sanitarnej na północy Golęczewa.

“Prace związane z wykonaniem bitumicznych warstw ścieralnych na ul. Dworcowej w Golęczewie
i ul. Golęczewskiej w Chludowie, planowane są w okresie lipiec-sierpień br. Konkretny termin uzależniony jest od uzgodnień z PKP, w zakresie zgody na wykonanie prac w obrębie przejazdów kolejowych, na których nawierzchnie mają być wykonywane przez tego samego wykonawcę.

Przetarg na „północny” etap kanalizacji sanitarnej jest w przygotowaniu. Ogłoszenie przetargu planowane jest na czerwiec br. “

Wczoraj rozmawiałam z przedstawicielem UG i wniosłam o wizję lokalną przed wycinką drzewa  znajdującego się w obrębie chodnika na ul. Dworcowej, które znajduje się po lewej stronie drogi jadąc w kierunku Poznania. W mojej ocenie kładąc chodnik, można je ominąć.

Wczoraj również rozmawiałam z przedstawicielem UG w sprawie świateł spowalniających ruch na ul. Lipowej, w budżecie na ten rok zostały na ten cel przeznaczone środki.  Projekt jest w uzgodnieniach z powiatem.

Jakiś czas temu do UG zgłosiłam prośbę o przeniesienie lub o zabezpieczenie zalegającej Kostki na ul. Kwiatowej oraz prośbę o oznakowanie pionowe spowalniające ruch w tym rejonie. Informacja do wykonawcy została przekazana.