UWAGA!!! informacje w sprawie Zebrania Wiejskiego 15.09.2020 r.

Na zebraniu wiejskim 15.09.2020 r. w Golęczewie, nie będzie przedstawicieli Władz Gminy Suchy Las.

Poniżej fragment wiadomości otrzymanej od Pana Wójta Grzegorza Wojtera w tej sprawie.

“Uprzejmie informuję, że z uwagi na stan epidemii wirusa Covid-19, do odwołania wstrzymuję udział przedstawicieli władz gminy Suchy Las w wiejskich i osiedlowych zebraniach mieszkańców, które organizowane są w Państwa jednostkach pomocniczych. Po wielu miesiącach przerwy spowodowanej ogłoszeniem stanu epidemii, obecnie niezbędne jest odbywanie zebrań mieszkańców, w szczególności z powodu konieczności uchwalenia zadań lokalnych na rok 2021. Zebrania te winny się jednak odbywać z zachowaniem społecznego dystansu i innych zalecanych obostrzeń, w szczególności dotyczących liczby uczestników. Po rozważeniu wszystkich argumentów uznałem, że obecność moja lub mojego zastępcy na zebraniach nie jest konieczna. Mogła by ona stworzyć jedynie dodatkowe zagrożenie ewentualnego przeniesienia wirusa pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, albo spowodować konieczność całkowitego zamknięcia Urzędu Gminy, w którym codziennie spotykam się z licznymi pracownikami i klientami. „

*Jednocześnie informuje, że w związku z wytycznymi wynikającymi z zasad korzystania ze świetlic i domu osiedlowego na terenie Gminy Suchy Las w okresie epidemii COVID-19, na sali w świetlicy w Golęczewie przebywać może jednocześnie 56 osób.