Budowa skrzyżowania przy ul. Lipowej w kierunku miejscowości Sobota

Poniżej informacja otrzymana od przedstawiciela UG w sprawie 4 metrowej “drogi wylotowej” z Golęczewa w kierunku Soboty. Poprosiliśmy o wyjaśniania ponieważ w ocenie mieszkańców i przedstawicieli mieszkańców 4 metrowa szerokość drogi obwarowana krawężnikami, będzie stanowić przeszkodę do bezpiecznego opuszczenia tego skrzyżowania przez samochody. Nie zrozumiały jest również fakt, że z każdej strony skrzyżowanie ma szerokość od 5,50 m do 6,00 m szerokości a skrzyżowanie w miejscu wyjazdu z Golęczewa w kierunku Soboty ma szerokość 4 metrów.

“(…) informuję, że krawężniki w kierunku miejscowości Sobota ułożone zostały w celu prawidłowego odwodnienia jezdni i docelowo będą wyniesione 2 cm ponad nawierzchnię bitumiczną. Dodatkowo na szerokości 1,0 m za krawężnikami zostanie wykonana opaska z kruszywa umożliwiająca przejazd pojazdami rolniczymi. Szerokość połączenia dostosowana jest do istniejącego stanu i zostanie zwiększona podczas przebudowy drogi powiatowej na Sobotę.”

Nie do końca ta informacja mnie przekonuje, ponieważ przy okazji przystosowania tego skrzyżowania do ewentualnej przebudowy dalszego odcinka drogi w kierunku Soboty na nowo będzie wszystko przebudowywane.