UWAGA !!! przedstawiciel UG i firmy GCI Sp. z o.o. odpowiadają na zadane pytania

Podczas zebrania wiejskiego 15.09.2020 r. i 12.10.2020 r. mieszkaniec z ul. Polnej 4, zadał parę pytań skierowanych do przedstawiciela UG i prosił o odpowiedzi. Pytania dotyczyły między innymi toczących się prac drogowych przy wyżej wymienionej nieruchomości. Jednocześnie informuje, że odpowiedzi na te pytania leżą w wyłącznej kompetencji przedstawiciela UG.

W związku z powyższym zwróciłam się z pytaniem do przedstawiciela UG czy mieszkaniec otrzymał lub kiedy otrzyma odpowiedzi na swoje pytania. Z informacji otrzymanych od przedstawiciela UG wynika, że odpowiedź pisemna została wysłana do mieszkańca na adres nieruchomości oraz, że do 23.10.2020 r. mieszkaniec winien otrzymać przedmiotowe pismo.

Podczas zebrania wiejskiego 12.10.2020 r. mieszkańcy z ul. Bocznej, Tysiąclecia i ul. Malinowej zwrócili się z prośbą o informacje w zakresie planowanych przez GCI Sp. z o.o. inwestycji dotyczących światłowodu przy poszczególnych ulicach i posesjach. W związku z tym że odpowiedź leży w wyłącznych kompetencjach spółki zwróciłam się z prośbą o udzielenie informacji w tym zakresie.

Z informacji otrzymanej od przedstawiciela GCI wynika, że w tym roku spółka nie będzie realizowała inwestycji:

  1. W przypadku ul. Malinowej (brakujący odcinek od ul. Agrestowej do ul. Cichej) – z powodu niewystarczającej liczby chętnych osób, zbyt rzadka zabudowa – inwestycja poniżej progu opłacalności.
  2. W przypadku ul. Bocznej, w kierunku ulicy Czereśniowej – koszty inwestycji były szacowane gdy ul. Boczna była jeszcze drogą gruntową. Po zleceniu prac projektowych spółce GCI, Gmina przystąpiła do remontu ul. Bocznej utwardzając jej nawierzchnię kostką brukową co znacznie podnosi koszty potencjalnej budowy sieci. W tej chwili spółka nie posiada wystarczających środków na wybudowanie kanałów technologicznych w ul. Bocznej.
  3. W przypadku ul. Dworcowej (w kierunku Szosy Poznańskiej), spółka planuje dokończenie inwestycji, tj. uzbrojenie sieci w pierwszej połowie roku 2021.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących powyższych informacji w zakresie inwestycji drogowych proponuje kontaktować się bezpośrednio z Panią Aurelią Szczęsną pod numerem telefonu 61 892 64 41 (Referat Budowlany Inwestycyjny w UG ) a w zakresie inwestycji GCI pod numerem telefonu  61 250 00 25 lub końcówka 30.