Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golęczewie

Od 1 stycznia 2021 r. w Golęczewie działa Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Na terenie gminy Suchy Las bezpłatna pomoc prawna udzielana będzie w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 21B w Golęczewie w następujące dni:

 • Wtorek w godzinach 10:00 – 14:00
 • Środa w godzinach 14:00 – 18:00
 • Piątek w godzinach 9:00 – 13:00

Uwaga! Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty: tel.: 61 84 10 797, e-mail: [email protected]

Dziedziny prawa, których dotyczy nieodpłatna pomoc prawna:

 • prawo rodzinne
 • prawo pracy
 • sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • prawo cywilne
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • prawo administracyjne
 • prawo podatkowe
 • prawo karne
 • inne

Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Lokal mieszkalny
 2. Przestępstwa i wykroczenia
 3. Rodzina
 4. Dziedziczenie
 5. Opieka i kształcenie
 6. Własność rzeczy ruchomych i nieruchomych
 7. Świadczenia i zasiłki
 8. Zadłużenia
 9. Roszczenia i zobowiązania finansowe
 10. Zatrudnienie
 11. Zdrowie
 12. Urzędy i sądy

Szczegóły dotyczące zasad i zakresu udzielanej pomocy, osób uprawnionych do skorzystania z pomocy oraz sposobu umawiania się na wizyty dostępne są na stronie BIP Powiatu Poznańskiego. 

https://www.suchylas.pl/2020/12/29/punkt-nieodplatnej-pomocy-prawnej-w-goleczewie/