Budzyńskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi zaprasza do skorzystania z wycieczek, które odbędą się w maju i sierpniu 2021 r