Odpowiedź z Aquanetu dot. pogorszonej jakości wody w Golęczewie

Pierwsze zgłoszenie dotyczące zanieczyszczonej wody w kranie otrzymałam od mieszkańców Golęczewa już w kwietniu 2020 r., woda miała wówczas rdzawy kolor a mieszkańcy mieli uzasadnione obawy, czy można ją bezpiecznie spożywać. Wówczas Aquanet zapewniał, że woda jest zdatna do picia, a kolor wody jest incydentalny. Dnia 16 czerwca 2020 r. otrzymałam od kolejnego mieszkańca zgłoszenie dotyczące jakości wody i zdjęcie częściowo napełnionego basenu wodą, która miała kolor rdzy. Wówczas ponownie otrzymałam informację z Aquanet, że woda jest zdatna do picia, choć nie wiem czy sama bym się odważyła wypić taką wodę. W zeszłym roku sprawę jakości wody zgłosiłam również do UG. Dzisiaj otrzymałam informację z UG o udzielonej odpowiedzi przez Aquanet w sprawie pogorszonej jakości wody w Golęczewie wraz ze sprawozdaniem z badań. Poniżej wyjaśniania Aquanet.

„W odpowiedzi na pismo w sprawie pogorszonej jakości wody w miejscowości Golęczewo uprzejmie informujemy, że mogły mieć one związek z pracami eksploatacyjnymi na stacji uzdatniania wody. Po otrzymaniu od Państwa zgłoszenia prowadziliśmy zatem działania naprawcze. W załączeniu przesyłamy wyniki badań próbek wody pobranych w różnych miejscach u odbiorców. Badane parametry fizycznochemiczne są zgodne z wymaganiami zawartymi w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dna 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody zdatnej do spożycia przez ludzi. Dodatkowo informujemy, że nadal prowadzimy niezbędne działania eksploatacyjne na stacji uzdatniania w Zielątkowie, które nie powinny wpływać negatywnie na jakość wody u odbiorców. Prowadzimy jednocześnie wzmożony monitoring jakości wody w sieci wodociągowej. W razie zgłoszeń od odbiorców prosimy o informację.”

W przypadku ponownego zauważenia pogorszonej jakości wody można zgłosić ten fakt bezpośrednio do Aquanet, dzwoniąc pod numer telefonu 994 albo dzwoniąc na centralę telefoniczną do godz. 15:00 tel. (61) 8359 100.