INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW GOLĘCZEWA (SESJA 28.01.21 ROKU)

INWESTYCJE:

  1. Trwają prace porządkowo-drogowe w ulicy Golęczewskiej w Chludowie (ulica dojazdowa z Golęczewa do Chludowa).
  2. Kontynuowane są prace wodno-kanalizacyjne i drogowe w ul. Polnej (do Kwiatowej). Przewidywane zakończenie robót 31 maja 21 r.
  3. 10.02.21 r. otwarcie ofert przetargu na budowę kanalizacji i wodociągu wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic pn. części Golęczewa.
  4. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców będą malowane pasy na przejściach dla pieszych w ul.: Dworcowej i Lipowej, dodatkowo przy przedszkolu ma być zainstalowana „inteligentna” sygnalizacja świetlna.

Informacja o ochronie środowiska

Starostwo powiatowe ogłasza nabór wniosków na prace związane z wymianą pieców węglowych na kotły gazowe. Wnioski należy składać do 28.02.2021 r., przewidywana maksymalna dopłata do pieca to 7.000 zł. (do 80% ogólnych kosztów inwestycji).

Droga do Soboty

UG w Rokietnicy przygotowuje postepowanie administracyjne w sprawie odziaływaniu na środowisko projektowanej (przebudowy/rozbudowy) drogi powiatowej nr 2428P.

Marian Bajer
/Radny z Golęczewa/