Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Nowe projekty planów miejscowych (zdjęcie poglądowe)
Informuję o planowanym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1. MPZP Chludowo – rejon ulicy Maniewskiej – obwieszczenie w ww. sprawie jest dostępne w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:
2. MPZP w Biedrusku na terenie działek o numerach ewidencyjnych 44/12 i 44/13 – obwieszczenie w przedmiotowej sprawie jest dostępne w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:
3. MPZP Biedrusko – rejon ulic Kasztanowej, Chludowskiej, Poznańskiej i 7 Pułku Strzelców Konnych – obwieszczenie w przedmiotowej sprawie jest dostępne w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:
4. MPZP Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej – obwieszczenie w ww. sprawie jest dostępne w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:
Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą dostępne pod ww. linkami od dnia rozpoczęcia wyłożenia podanego w obwieszczeniu.